Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Razmena zaposlenih
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Razmena studenata >
Razmena studenata - odlazeći studenti

PO POVRATKU SA RAZMENE

Dobrodošli kući!
Pogledajte ovde!

Po povratku sa razmene potrebno je proći kroz ustaljenu proceduru priznavanja položenih ispita tokom razmene. U tu svrhu, svom referentu u studentskoj službi treba da predate sledeće dokumente:

  1. Kopiju uverenja o položenim ispitima na originalnom jeziku;
  2. Uverenje o položenim ispitima prevedeno kod sudskog tumača;
  3. Kopiju Ugovora o učenju sa potpisom i pečatom.

DODATNO za program Erazmus+ potrebno je predati i kopiju potpisanog dokumenta Grant Agreement. Po povratku sa razmene, potrebno je popuniti kratak upitnik o mobilnosti od Evropske komisije koji ćete dobiti putem imejla. NAPOMENA: Vrlo je važno popuniti ovaj upitnik, jer postoji mogućnost da vam mobilnost ne bude registrovana, te da ćete morati da vratite stipendiju. 

Nakon što vam ispiti položeni tokom razmene budu priznati, oni će automatski biti vidljivi u vašem studentskom dosijeu i na uverenju o položenim ispitima. Predmete položene tokom razmene NIJE POTREBNO upisivati u indeks.

NAPOMENA: Ukoliko se ova procedura ne ispoštuje može postojati mogućnost da predmeti neće biti registrovani na Fakultetu i da neće biti uneti u dodatak diplomi.

PRENOS OCENA
Prema odluci Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta donetoj na sednici održanoj 18. marta 2016. godine, priznavanje ocena se vrši prema Praviliniku o mobilnosti i akademskom priznavanju perioda mobilnosti.

NAPOMENA: U okviru dokumenta Ugovor o učenju postoji strana za priznavanje ocena,  koja se popunjava po povratku sa razmene, za koju treba uzeti potpis akademskog koordinatora i Prodekana za međunarodnu saradnju. Zasebnu stranu možete preuzeti OVDE.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu