Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >

Cracow Language Teaching Staff Training Week
1-5 July 2019

Jagelonski jezički centar u Krakovu organizuje nedelju obuke za nastavnike jezika od 1 do 5 jula 2019. godine, a u toku nedelje obuke jezičku konferenciju. Detalje o nedelji obuke i konferenciji možete naći na: http://staffmobility.eu/staffweek/cracow-language-teaching-staff-training-0

i na: https://jcj.uj.edu.pl/cracow-language-teaching-staff-training-week

 Poziv za prijavu apstrakata: https://jcj.uj.edu.pl/staff-training-week-2019

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu