Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >

Konkurs za boravak na razmeni na Mordovskom državnom univerzitetu u Saransku, Rusija


Pozivamo studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu da se prijave na konkurs za boravak na razmeni na Mordovskom državnom univerzitetu u Saransku u školskoj 2017/2018. godini.

Konkurs je otvoren za sldeće oblasti:

 • psihologija
 • sociologija
 • istorija
 • žurnalistika
 • ruski jezik i književnost
 • engleski jezik i književnost ( samo na nivou mastera)

Trajanje konkursa: 10. april – 3. maj 2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata se predaje na srpskom jeziku:

 • Kopija prve stranice pasoša (skeniran dokument);
 • Motivaciono pismo
 • Biografija studenta (uključuje adresu, kontakt telefon, imejl i fotografiju). Preporučljivo je koristiti Europass model;
 • Uverenje o položenim ispitima;
 • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti - preuzeti model dokumenta. Dokument se potpisuje tek nakon što je mobilnost odobrena. Neophodno je napraviti predlog u dogovoru sa akademskim koordinatorom na odseku);
 • Pismo preporuke od profesora;
 • Dokaz o poznavanju ruskog jezika minimalno na nivou B1 u skladu sa evropskim referentnim okvirom, osim za studente Engleskog jezika i književnosti.

Prijave se dostavljaju na mejl: international@ff.uns.ac.rs sa naslovom Prijava za Saransk. Propratnu dokumentaciju slati u vidu priloga, a ne u tekstu mejla.

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane komisije na Filozofskom fakultetu biće dostavljene partnerskom univerzitetu kao nominacije za mobilnost. Moguće je da će kandidati biti pozvani na kratak intervju nakon završetka konkursa.

Trajanje mobilnosti: 1 semestar tokom 2017/2018. školske godine

Kontakt mejl za pitanja u vezi sa konkursom: international@ff.uns.ac.rs.

Stipendijom su obuhvaćeni troškovi školarine. Studenti sami snose troškove puta, vize i zdravstvenog osiguranja, kao i troškove smeštaja u studentskom domu (oko 700 rubalja za mesec dana).

Ukoliko bude bilo neophodno, kandidati će biti naknadno kontaktirani da dostave dodatne dokumente.

Dodatne informacije o partnerskom Univerzitetu: http://www.mrsu.ru/en/

 

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu