Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >

Konkurs za boravak na razmeni na Filološkom fakultetu Državnog univerziteta Lomonosov u Moskvi, Rusija


Pozivamo studente da se prijave na konkurs za boravak na razmeni na Filološkom fakultetu Državnog univerziteta Lomonosov u Moskvi u letnjem semestru 2016/2017. godine. Konkurs je otvoren za sve studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dok prioritet imaju student Odseka za slavistiku.

Trajanje konkursa: 10. januar – 10. februar 2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata se predaje na srpskom jeziku:

  • Kopija prve stranice pasoša – skeniran dokument;
  • Motivaciono pismo (1 stranica);
  • Biografija studenta (uključuje adresu, kontakt telefon, imejl i fotografiju). Preporučljivo je koristiti Europass model;
  • Uverenje o položenim ispitima;
  • Pismo preporuke od profesora;
  • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti - preuzeti model dokumenta. Dokument se potpisuje tek nakon što je mobilnost odobrena. Neophodno je napraviti predlog u dogovoru sa akademskim koordinatorom na odseku);
  • Dokaz o poznavanju ruskog jezika na nivou B1 u skladu sa evropskim referentnim okvirom.

Prijave se dostavljaju na mejl: international@ff.uns.ac.rs sa naslovom Prijava za Lomonosov. Propratnu dokumentaciju slati u vidu priloga, a ne u tekstu mejla.
Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane komisije na Filozofskom fakultetu biće dostavljene partnerskom univerzitetukao nominacije za mobilnost. Moguće je da će kandidati biti pozvani na kratak intervju nakon završetka konkursa.

Trajanje mobilnosti: 1-4 meseca u letnjem semestru 2016/2017. godine.

Kontakt mejl za pitanja u vezi sa konkursom: international@ff.uns.ac.rs.

Stipendijom je obezbeđen smeštaj i troškovi školarine. Student sam snosi troškove puta, vize i zdravstvenog osiguranja.
Dodatne informacije o Državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi možete pronaći na njihovom sajtu http://www.msu.ru/


Ukoliko bude bilo neophodno, kandidati će biti naknadno kontaktirani da dostave dodatne dokumente.

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu