Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >

Prijavi se i volontiraj u inostranstvu - promeni sebi život

 

Kada ljudi danas spomenu reč “volontiranje” većina mladih pomisli na neplaćeni rad i propuštanje šanse za zaposlenje. Međutim, da li je zaista tako? Volontiranje danas u mnogim slučajevima znači bolje zaposlenje, radno iskustvo, lični i profesionalni razvoj, mogućnost za napredak i težnja ka samopoštovanju.

Mladima se i ovog leta pruža izvanredna prilika da otputuju u inostranstvo i da radeći na društveno - odgovornim projektima steknu potrebne veštine i praktično iskustvo koje će im pomoći pri budućem zaposlenju. Projekti na kojima mladi mogu da rade usko su povezani sa Ciljevima održivog razvoja (SDGs), Ujedinjenih nacija i na taj način svi oni utiču na rešavanje gorućih problema u svetu kao što su okončavanje siromaštva, gladi, poboljšanje kvaliteta obrazovnih sistema, negovanje rodne ravnopravnosti i vršenje pozitivnog uticaja na ekonomski rast, razvoj i zaposlenost.

Global Volunteer - program volonterskih praksi u inostrastvu, obezbeđen od strane AIESEC-a, pruža mogućnost za samostalan razvoj. Upoznajući nove ljude, predele i kulture, radeći u izazovnoj sredini, mladi imaju priliku da nauče strani jezik, da se oprobaju u timskom radu i stvore međunarodnu mrežu kontakata širom sveta, a pored toga i da kvalitetno ispune vreme dok studiraju ili rade.

Svi zainteresovani mladi ljudi koji žele da čuju više o tome kako da učine ovo leto interesantnijim mogu dođu na događaj koji će se održati 16. marta u 18h, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić. Na prezentaciji će moći da čuju iskustva ljudi koji su vratili sa praksi i koje će moći da pitaju sve što ih zanima o samom procesu odlaska na praksu, kao i o trajanju same prakse.
Na prezentaciji će učestvovati i članovi AIESEC-a koji su tu kako bi otklonili sve nedoumice o samom programu.

Prijave za prezentaciju svi zainteresovani mogu da pronađu ovde, a za sve ostale informacije mogu da posete i AIESEC facebook stranicu, kao i oficijalni sajt.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu