Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >

PSU Thai Cultural Program 2015 - konkurišite i upoznajte Tajland!

Prince of Songkla University sa Tajlanda poziva studente Univerziteta u Novom Sadu
da konkurišu na THAI CULTURAL PROGRAM 2015
i bolje upoznaju predivnu ,,Zemlju osmeha".

PSU dodeljuje 1 stipendiju za ovaj program u okviru drugog konkursa!

Datum održavanja kampa 5-26. juli 2015. godina
Hat Yai, Tajland

 

Prince of Songkla University (PSU) sa Tajlanda je dugogodišnji međunarodni partner Univerziteta u Novom Sadu i svih fakulteta. Pored saradnje u nastavi i nauci, naši univerziteti sarađuju u oblasti kulture i umetnosti, jačajući tako vezu između dva prijateljska naroda.

Drugi konkurs je otvoren za sve studente UNS-a do 25.2.2015.

PSU će u okviru drugog konkursa studentima UNS-a dodeliti  1 stipendiju za THAI CULTURAL PROGRAM, te pozivamo zainteresovane studente da konkurišu.

VAŽNO!

Stipendija POKRIVA: troškove učešća (kotizacija od 950 USD), smeštaja, transporta u lokalu (po Tajlandu), i delimične troškove ishrane.

Stipendija NE POKRIVA: troškove transporta iz Srbije do Tajlanda, zdravstveno i putničko osiguranje,  sve troškove ishrane i ostale lične troškove.

Najvažnije info i sve detalje o Thai Cultural Program ćete naći na ovde ponuđenom linku i prilozima.

STUDENTI KONKURIŠU NA SLEDEĆI NAČIN:

1. Najpre se dobro informišu o programu i donesu odluku da mogu da se prijave. Odluka podrazumeva da studenti imaju finansijska sredstva da sufinansiraju svoj odlazak (u slučaju da dobiju stpendiju) ili u potpunosti finansiraju učešće (u slučaju da ne dobiju stipendiju).

2. O odluci obaveste Kancelariju za međunarodnu saradnju na svom fakultetu - tako što će uputiti imejl (obavezan naslov poruke: Thai Cultural Program).

3. Prikupljenu konkursnu dokumentaciju predaju u Kancelariju za međunarodnu saradnju na svom fakultetu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Motivaciono pismo
2. CV (kratka biografija sa obaveznim kontakt imejlom i br. mob. telefona)
3. Uredno popunjen aplikacioni formular (Word doc)
4. Kopija prve strane pasoša

SELEKCIJA KANDIDATA:
Fakultet će za stipendiju u drugom konkursu nominovati svog najboljeg kandidata, koji će zajedno sa ostalim kandidatima sa drugih fakulteta biti u konkurenciji za stipendiju.

Studenti koj imaju sredstava da  sami finansiraju svoje učešće u program mogu da konkurišu priavljivanjem direktno kod organizatora. UNS nikoga neće ograničavati! 

Finalna selekcija  kandidata kojeg UNS preporučuje za stipendiju će se vršiti na po završetku drugog konkursa, na osnovu nominacija pristiglih sa svih fakulteta. U prvom konkursnomn roku odabran je jedan kandidat.

ROK ZA APLICIRANJE U DRUGOM KONKURSU JE: 25. FEBRUAR 2015. godine

Aplikacioni formular možete skinuti sa Thai Cultural Program, ali i preuzeti ovde.
Detaljnije o programu: Thai Cultural Program 2015
Poziv: Thai Cultural Program 2015

Ukoliko zaista želite da učestvujete u programu, naša preporuka je da odmah krenete u akciju prikupljanja finansijskih sredstava - tražite sponzore i stipendije! :)

Kancelarija za međunarodnu saradnju UNS


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu