Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Srpski jezik >
Mato Pižurica

Kontakt
◦ Kabinet: 324
◦ e-mail:
◦ telefon: 021/485-3850

Akademska karijera
- 1995. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 1987. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filologija
- 1973. godine - Magistratura, Filološki fakultet, Beograd
Oblast: Filologija
- 1967. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Južnoslovenski jezici

Bibliografija
- Govor okoline Kolašina. – Titograd (1981), CANU, str. 251.
- Jezik Andrije Zmajevića. – Titograd (1989), CANU, str. 434.
- Pravopis srpskog jezika (u koautorstvu sa M. Pešikanom i J. Jerkovićem). – Novi Sad: Matica srpska (1993, str 510; dopunjeno izdanje 2003; više ponovljenih izdanja u ekavskoj i ijekavskoj verziji; prerađeno školsko izdanje i kao priručnik za škole, takođe u ekavskoj i ijekavskoj verziji i sa više izdanja).
- Prilog rovinskog srpskohrvatskoj geografskoj terminologiji. – Vtora onomastička konferencija, Skopje (1980), MANU, str. 245 286.
- Tragovi međujezičkih dodira u govorima Crne Gore. – Titograd (1984), CANU (Naučni skupovi knj. 12), str. 83 95.
- Jednačenje množinskih padeža u svjetlu Boškovićevih zapažanja. – Titograd (1988), CANU (Naučni skupovi knj. 17), str. 185 194.
- Ljetopis crkovni Andrije Zmajevića, knj. 1 (561), knj.2 (546). – Cetinje (1996), Obod.
- Uvod u etimologiju, Predavanja iz istorije jezika. – Novi Sad (2004), Filozofski fakultet, Lingvističke sveske 4, str. 5 14..
- Upotreba padeža u jeziku Stjepana Mitrova Ljubiše i Vuka Popovića. – Prilozi proučavanju jezika, knj. 5, Novi Sad (1970), str. 177 237.
- Iz srpskohrvatske meteorološke terminologije. – Makedonski jazik, Godina XL XLI, Skopje (1995), str. 435 445.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu