Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Srpski jezik >
Jasmina Grković-Mejdžor

Kontakt
◦ Kabinet: 329
◦ e-mail: jgrkovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3850

Akademska karijera
- 2015 - redovni član SANU
- 2009 - dopisni član SANU
- 2000. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 1990. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filološke nauke, (naslov teze: Jezik Psaltira iz štamparije Crnojevića)
- 1984. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filološke nauke, (naslov teze: Sofijska služba svetom Savi. Paleografska, ortografska i jezička ispitivanja)
- 1981. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Profesor južnoslovenskih jezika

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Staroslovenski jezik
- Srpskoslovenski jezik
- Uporedna gramatika slovenskih i indoevropskih jezika
- Istorijska sintaksa
- Istorijska semantika i leksikologija

Bibliografija (pdf)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu