Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Sociologija >
Pavle Milenković

Kontakt
◦ Kabinet: 337
◦ e-mail: pavle.milenkovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/459-522

Akademska karijera
◦ 2012. godine – Izbor u zvanje – vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2007. godine - Izbor u zvanje - docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Sociologija
◦ 2007. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Sociologija, (naslov rada: Značaj i uloga avangardnih pokreta i ideja u formiranju društvenog znanja u Srbiji između dva svetska rata)
◦ 2000. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Sociologija, (naslov rada: O mogućnostima sociološke istoriografije. Škola Anala)
◦ 1994. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Sociologija, (naslov rada: Dijalog sociologije i istorije. Srednjovekovni brak i ideologije u analizi Georgesa Dubyja)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ opšta sociologija
◦ metodologija društvenih nauka
◦ istorijska sociologija
◦ sociologija muzike

Bibliografija

KNJIGE: 
Миленковић, Павле (1997). Интимна проза, Ниш: Градина.
Миленковић, Павле (2004). Школа Анала. Огледи о социолошкој историографији, Нови Сад: Stylos.
Milenković, Pavle, Marinković, Dušan (priredili) (2005). Mišel Fuko 1926-1984-2004. Hrestomatija, Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija.
Milenković, Pavle (2009). Istorijska sociologija. Sociološka hrestomatija (izbor tekstova, uvodna studija i prateće beleške), Novi Sad: Mediterran Publishing, 2009.
Milenković, Pavle (2012). Uvod u sociologiju srpskog nadrealizma, Novi Sad: Mediterran Publishing.

ČLANCI, POGLAVLJA U KNJIGAMA, OSVRTI I PRIKAZI:
Milenković, Pavle (1994). “Sociološka istorija, ili istorijska sociologija?”, Sociologija, Vol. 36, br. 3 (1994), str. 303-314; isti tekst, uz neznatna skraćenja, preštampan U: Ljubiša Mitrović, Dragan Todorović (prir.), Hrestomatija iz istorijske sociologije, Niš: Univerzitet u Nišu, Niš 2002, str. 145-153. 
Milenković, Pavle (1995). “Srednjovekovni brak i ideologije u analizi Georgesa Dubyja”, Sociologija, Vol. 37, br. 3 (1995), str. 301-311.
Milenković, Pavle (1997). “Mi, moderni”, Sociološki pregled, br. 1, 1997, str. 133-134. (prikaz knjige Vladimira N. Cvetkovića).
Milenković, Pavle (2000).  “Fransoa Fireovo mišljenje revolucije”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. 8, 2000, str. 351-363.
Milenković, Pavle (2001). “Otvoreni rečnik srpske 'oktobarske' revolucije”, U: Srbija posle Miloševića, posebno izdanje 1 (2001) Nova Srpska Politička Misao, Beograd 2001, str. 193-205.
Milenković, Pavle (2001). “Fernand Brodel i dugo trajanje”, Sociologija, Vol. 43, br. 1 (2001), Beograd, str. 59-80.
Миленковић, Павле (2001). “Teoријско-методолошке импликације промена унутар историографског дискурса”, Teме, Vol. 25, br. 1-4 (2001), стр. 103-120.
Milenković, Pavle (2002). “Exit”, U: Omladinske potkulture i publika Exit-a: rezultati istraživanja, Centar za sociološka istraživanja katedre za sociologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad / Exit udruženje, Novi Sad, 2002, str. 4-6; isti tekst preštampan pod naslovima: “Fenomen Exit-a”, U: Serbia.Are.You.Ready.For.The Future? , Exit Media, Exit Publications, Novi Sad 2002, i “Fenomen Exita. Osvajanje tvrdave”, DaNS , br. 37 za 2002, Novi Sad.
Milenković, Pavle (2002). “Granice regiona: heterotopija i identitet”, Sociološki pregled, Vol. XXXVI (2002), no. 1-2, str. 201-217.
Milenković, Pavle (2003). “In memoriam: Žarana Papić”, Žurnal za sociologiju, Vol. 1, no. 1, jesen 2003, str. 128.
Миленковић, Павле (2002). “Структуралистичко залеђе школе Анала ”, Годишњак за друштвену историју, год. 9, бр. 1-3 (2002), Београд 2004, стр. 209-238.
Milenković, Pavle (2004). “Ekskurs o Valeriju”, Žurnal za sociologiju, Vol. 2, no. 1, proleće 2004.
Milenković, Pavle (2004). “Civilni sektor u sistemskim mogućnostima srpskog drustva - između stvarnog i mogućeg”, U: Civilno društvo i multikulturalizam na Balkanu (zbornik diskusija sa okruglih stolova), priredili Ljubiša Mitrović et all, Niš: Sven : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, str. 43-46.
Milenković, Pavle (2005). “Fuko, događaj, istorija”, U: Pavle Milenković, Dušan Marinković, Fuko 1926-1984-2004. Hrestomatija, Novi Sad: Vojvođanska socioloska asocijacija.
Milenković, Pavle (2006). “Stavovi o statusu Vojvodine na Internetu”, U: Milan Tripković (prir.), Multikulturna Vojvodina u evropskim integracijama, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju, str. 269-284.
Миленковић, Павле (2006). "Космичко и земаљско у Његошевој социологији поретка", у: Михаило Марковић (прир.) Друштвено-политичка мисао Његоша (Научни скупови Српске академије наука и уметности, књ. CXIII, Одељење друштвених наука, књ. 27), Београд: САНУ, стр. 113-120.
Milenković, Pavle (2007). "Škola Anala"; "Dugo trajanje"; "Sociologija muzike" (leksikografske odrednice), u: Aljoša Mimica, Marija Bogdanović (prir.), Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Миленковић, Павле (2008). „Подне српске авангарде“, Зборник матице српске за друштвене науке, бр. 124, 2008, стр. 53-73.
Milenković, Pavle (2010). „Etnološki romantizam Rastka Petrovića“, Sociologija, Vol. LII, broj 1 za 2010, str. 55-74.
Миленковић, Павле, Клеменовић, Јасмина (коауторски) (2011). “Једнакост и различитост као темељи савремених стратегија образовања”, У: Плурализам у образовању: домети и ограничења, Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 117-133.
Milenković, Pavle (2012). „Beleška o Pravilima“, U: Emil Dirkem, Pravila sociološke metode, Novi Sad: Mediterran Publishing, str. 151-159.

RAZGOVORI:
Milenković, Pavle (2002). “Razmišljanja jedne balerine” (razgovor sa Anom Lečić, balerinom), Republika , Beograd 2002.
Миленковић, Павле (2002). “Филозофија као начин живота” (разговор са Михаилом Марковићем), Tеме, Vol. 26, бр. 3, јул-септембар 2002, стр. 449-462.
Миленковић, Павле (2003). “Поредак и његов невидљиви творац” (разговор са Владетом Јеротићем), Tеме, Vol. XXVII, бр. 1, јануар-март 2003, стр. 137-144.
Миленковић, Павле (2004). “Срце има своје разлоге које разуме не познаје” (разговор са Љубомиром Тадићем), Tеме, год. XXVIII, бр. 1, jануар-март 2004, стр. 65-77.

BIBLIOGRAFIJE:
Milenković, Pavle (2002). “Selektivna bibliografija domaćih i inostranih radova iz Istorijske sociologije” (sa Draganom Todorovićem), U: Ljubiša Mitrović, Dragan Todorović (priredili) Hrestomatija iz istorijske sociologije, Niš: Univerzitet u Nišu, str. 295-308.
Milenković, Pavle (2002). “Mišel Fuko: bibliografija”, U: Pavle Milenković, Dušan Marinković (priredili), Fuko 1926-1984-2004. Hrestomatija, Novi Sad: Vojvođanska socioloska asocijacija.

PREVODI: 
Mišel Fuko (2005). “Druga mesta” (prevod sa francuskog), U: Pavle Milenković, Dušan Marinković (priredili), Fuko 1926-1984-2004. Hrestomatija, Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija, 2005, str.
Žak Le Gof (2009). “Nova istorija” (prevod sa francuskog), U: Pavle Milenković (priredio), Istorijska sociologija. Sociološka hrestomatija, Novi Sad: Mediterran Publishing.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu