Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Slovakistika >
Mihal Harpanj

Kontakt
◦ Kabinet: 244
◦ e-mail: slovaci at ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3892

Akademska karijera
◦ 1989. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Slovačka književnost i teorija književnosti
◦ 1978. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Književne nauke, (naslov rada: Poézia a poetika Michala Babinku)
◦ 1973. godine - Magistratura, Filološki fakultet, Beograd
Oblast: Književne nauke, (naslov rada: Slovački i srpski nadrealizam - paralela)
◦ 1968. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Jugoslovenska književnost

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Slovačka književnost
◦ Komparativno proučavanje slovačke i srpske književnosti
◦ Teorija i metodologija književnosti

Bibliografija
◦ Izmedju dve vatre, eseji. Novi Sad: Matica srpska, 1972.
◦ Priestory imaginácie, studije i eseji. Nový Sad : Obzor.
◦ Kritické komentáre, studije i članci. Nový Sad : Obzor, 1978.
◦ Poézia a poetika Michala Babinku, monografija. Nový Sad : Obzor 1980.
◦ Pesme Mihala Babinke, monografija. Novi Sad : Dnevnik 1985.
◦ Teória literatúry. Nový Sad : Obzor, 1986.
◦ Premeny rozprávania, studije. Nový Sad : Obzor, 1990.
◦ Teória literatúry, drugo prošireno izdanje. Bratislava : ESA, 1994.
◦ O Paľovi Bohušovi I, monografija. Báčsky Petrovec : Kultúra, 1999.
◦ Zápas o identitu, studije i eseji. Bratislava : ESA - Nadlak : Vydavateľstvo kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska, 2000.
◦ Literárne paradigmy, studije i eseji. Bratislava. ESA - Nadlak: Vydavateľstvo kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska, 2004.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu