Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Rusinistika >
Julijan Tamaš

Kontakt
◦ Kabinet: 204
◦ e-mail: tamasjulijan@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/454-484, 485-3891

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Jugoslovenske književnosti), 1974.
◦ Magistarska diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Teza: Teorija istoijsko-tipoloških analogija V. M. Zirmunskog, 1976
◦ Doktorat iz književnih nauka, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1982.
Teza: Književnost jugoslovenskih Rusina, istorija i status.
◦ Povelja akademika, Nacionalna akademija nauka Ukrajine, Kijev, 1997.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Rusinska književnost i sve "male" književne tradicije
◦ Ukrajinska i sve slovenske književnosti
◦ Teorija književnosti, posebno komparativistike
◦ Pesnik
◦ Romansijer

Bibliografija
Monografije, knjige, udžbenici
- Između knjizevne teorije i interpretacije, rasprave, Cirpanov, Novi Sad, 1977, 196 str.
- Rusinska knjizevnost, istorija i status, studija, Matica srpska, Novi Sad, 1984, 494 str.
- Gavrijil Kosteljnik medzi doktrinu i prirodu, studija, Ruske slovo, Novi Sad, 1986, 352 str.
- Darovi moje brace, izabrani eseji i kritike o spskoj knjizevnosti XX veka, Univerzitetska rijec, Nikšic, 1990, 132 str.
- Ruski Kerestur, ljitopis i istorija 1743-1992, studija, Ruski Kerestur, 1992, 494 str.
- Ukrajinska književnost uzneđu Istoka i Zapada, studija, Matica srpska, Novi Sad, 1995, 284 str.
- Konjec XX vika , zapisi i univerzaliji, Parohija sv. Petra i Pavla, Novi Sad, 1995, 168 str.
- Istorija ruskej literatur i, Zavod za udžbenike, Beograd 1997, 751 str.
- Zlatna hmara, pisnji i poemi, Ruske slovo, Novi Sad, 1990, 100 str.
- Pesak i doba , izabrane pesme, Dnevnik, Novi Sad, 1986, LXXVIII+216 str.
- Okupani u vicnosci, roman, Ruske slovo, Novi Sad, 1989, 215 str.
- Okupani u vjecnosti, roman, Matica srpska, Novi Sad, 1995, 256 str.
- Izabrana dela I - IV, Prometej, Novi Sad, 2002, 1600 str.

Potpunu bibliografiji cini preko 1000 (hiljadu) jedinica.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu