Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Psihologija >
Bojana Dinić

Kontakt
◦ Kabinet: 303
◦ e-mail: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021/485-3919

Akademska karijera
◦ 2015. – docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2014. – doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2009. – asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2008. – master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
◦ 2007. – diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast interesovanja i istraživanja
◦ Psihometrija, konstrukcija psiholoških testova
◦ Psihologija individualnih razlika, agresivnost, eksperimentalna psihologija ličnosti

Bibliografija

Bibliografija na sajtu Centra za bihejvioralnu genetiku i Registra blizanaca

Bibliografija na sajtu Laboratorije za eksperimentalna istraživanja

Da li je osveta zaista slatka? Govor na TEDxNovi Sad2016.

Dinić, B., & Wertag, A. (2018). Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences. Personality and Individual Differences, 123, 44-49. doi: 10.1016/j.paid.2017.11.003
Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B., & Smederevac, S. (2017, in press). The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language. Journal of Personality Assessment. doi: 10.1080/00223891.2017.1370426
◦ Dinić, B., Kodžopeljić, J., Sokolovska, V., & Milovanović, I. (2016). Empathy and peer violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International, 37(4), 359-377. doi: 10.1177/0143034316649008
◦ Dinić, B., Barna, J., Trifunović, B., Angelovski, A., & Sadiković, S. (2016). Two types of personality among offenders: The differences in psychopathy, aggressiveness and criminal acts. Primenjena psihologija, 9(2), 199-217. (available in Serbian) doi: 10.19090/pp.2016.2.199-217
Čolović, P., Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Dinić, B., & Smederevac, S. (2015). Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender. Psihologija, 48(2), 119-133. doi: 10.2298/PSI1502119C
◦ Dinić, B., Mitrović, D., & Smederevac, S. (2014). The AVDM questionnaire (Anger, Vengefulness, Dominance and Hostility): New questionnaire for measurement of aggressiveness. Primenjena psihologija, 7(Dodatak), 297-324. (available in Serbian) doi: 10.19090/pp.2014.3-1.297-324
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the Revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50-55. doi: 10.1016/j.paid.2014.05.004
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School bullying in adolescence and personality traits: A person-centered approach. Journal of Interpersonal Violence, 29(4), 736–757. doi: 10.1177/0886260513505216
◦ Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I. i Oljača, M. (2014). Forms and factors of peer violence and victimisation. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46(2), 399-424. (available in Serbian) doi: 10.2298/ZIPI1402399D
◦ Dinić, B., & Smederevac, S. (2012). Position of aggressiveness in common latent space of PEN model and model Big Five Plus Two. Psihologija, 45(3), 295-310. (available in Serbian) doi: 10.2298/PSI1203295D
◦ Dinić, B., & Janičić, B. (2012). Evaluation of Buss-Perry Aggression Questionnaire with Item Response Theory (IRT). Psihologija, 45(2), 189-207. (available in Serbian) doi: 10.2298/PSI1202189D

Učešće na projektima

◦ 2011 – 2017: Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS)
2011 – 2015: Nasilje u savremenom društvu: kontekstulani i dispozicioni činioci (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine)
2013: Rezervisao za decu (Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine)
2013 – 2014: Istraživanje zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine)  
2014: Praćenje vršnjačkog nasilja među učenicima srednjih škola sa teritorije Novog Sada (Gradska uprava Novog Sada za sport i omladinu, Kancelarija za mlade)
2013: Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom (Gradska uprava Novog Sada za sport i omladinu, Kancelarija za mlade)

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu