Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Psihologija >
Bojana Dinić

Kontakt
◦ Kabinet: 304
◦ e-mail: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021/485-3919

Akademska karijera
◦ 2015. – docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2014. – doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2009. – asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2008. – master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
◦ 2007. – diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast interesovanja i istraživanja
◦ Psihometrija, konstrukcija psiholoških testova
◦ Psihologija individualnih razlika, agresivnost, eksperimentalna psihologija ličnosti

Bibliografija

http://cbg.ff.uns.ac.rs/sr/istrazivaci/bojana-dinic#content

http://www.blizanci.rs/tim_dinic.php

http://lepns.psihologija.edu.rs/bojana-dinic/

◦ Dinić, B., Mitrović D. i Smederevac, S. (2014). Upitnik BODH (Bes, Osvetoljubivost, Dominacija, Hostilnost): novi upitnik za procenu agresivnosti. Primenjena psihologija, 7(Dodatak), 297–324.
◦ Kodžopeljić, J., Dinić, B. i Čolović, P. (2014). Validacija Upitnika za procenu nasilnog ponašanja kod odraslih. Primenjena psihologija, 7(Dodatak), 255-276.
◦ Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I. i Oljača, M. (2014). Oblici i činioci školskog nasilja i viktimizacije. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46(2), 399-424. DOI: 10.2298/ZIPI1402399D
◦ Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the Revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50-55. DOI: 10.1016/j.paid.2014.05.004
◦ Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits: A Person-Centered Approach. Journal of Interpersonal Violence, 29(4), 736–757. DOI: 10.1177/0886260513505216
◦ Dinić, B., & Smederevac, S. (2014). Effects of dimensions of aggressiveness and level of provocation on aggressive behavior. Paper presented at the 17th European Conference on Personality, Lausanne, Switzerland.
◦ Dinić, B., & Smederevac, S. (2013). Effects of aggression dimensions on aggressive reactions in response to provocation. Personality and Individual Differences, 60, S56. DOI: 10.1016/j.paid.2013.07.235
◦ Dinić, B., Oljača, M., & Raković, S. (2013). Which forms of aggression are inherited, and which are acquired? Paper presented at the Scientific-professional conference Current trends in psychology. Novi Sad, RS.
◦ Dinić, B., & Smederevac, S. (2012). Pozicija agresivnosti u zajedničkom prostoru PEN modela i modela Velikih pet plus dva. Psihologija, 45(3), 295-310. DOI:10.2298/PSI1203295D
◦ Dinić, B., & Janičić, B. (2012). Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT). Psihologija, 45(2), 189-207. DOI:10.2298/PSI1202189D

Učešće na projektima

◦ 2011 – 2015: Nasledni, sredinski i psihološki činiopci mentalnog zdravlja (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS)
◦ 2011 – 2015: Nasilje u savremenom društvu: kontekstulani i dispozicioni činioci (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine)
◦ 2013 – 2014: Istraživanje zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine) 
◦ 2014: Praćenje vršnjačkog nasilja među učenicima srednjih škola sa teritorije Novog Sada (Gradska uprava Novog Sada za sport i omladinu, Kancelarija za mlade)
◦ 2013: Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom (Gradska uprava Novog Sada za sport i omladinu, Kancelarija za mlade)

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu