Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Medijske studije >
Smiljana Milinkov

Kontakt
◦ Kabinet: 200
◦ e-mail: smilinkova@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 455-602

Akademska karijera
◦ 2012. asistentkinja za užu naučnu oblast Novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Radijsko novinarstvo, Izveštavanje o drugome, Novinarski žanrovi I, Mediji i verske zajednice, Medijski javni servisi
◦ 2010. doktorske Rodne studije  u okviru ACIMSI na Univerzitetu u Novom Sadu
◦ 2010. završene master studije Novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
◦ 2008. stručna saradnica u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Radijsko novinarstvo, Izveštavanje o drugome, Novinarski žanrovi I, Mediji i verske zajednice, Debata, Medijski javni servisi
◦ 2001. diploma profesorke istorije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, diplomski rad na temu „Kulturna politika Kraljevine SHS (1918-29)“

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ mediji i ravnopravnost polova
◦ izveštavanje o drugome i drugačijem
◦ radijsko novinarstvo
◦ istraživačko novinarstvo

Profesionalne reference
◦ od juna 2001. novinarka novosadskog Radija 021
(oblast  rada: rodna ravnopravnost, diskriminisane grupe, ljudska prava, mladi, obrazovanje i kultura)
◦ 2002. gimnazija "Svetozar Marković" u Novom Sadu - profesorka istorije

Naučni i stručni radovi
◦ Milinkov, Smiljana (2012). Siromaštvo žena-medijska isključenost. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
◦ Milinkov Smiljana, Pralica Dejan (2012).  Internet portali radio-stanica Vojvodine u svetlu globalizacije i digitalizacije medija. Verodostojnost medija. Sarajevo. Fakultet političkih nauka.
Milinkov, Smiljana (2011). Kako prići ženi u radijskom etru Srbije. Pokušaj formatiranja novosadskog Radija 021. Verodostojnost medija-dometi medijske tranzicije. Beograd: Fakultet političkih nauka: 195-203. 
◦ Milinkov, Smiljana (2011). Medijska isključenost višestruko diskriminisanih siromašnih grupa u Srbiji. Medijski diskurs i socijalna isključenost. Novi Sad: Filozofski fakultet:145-158.
◦Milinkov, Smiljana (2010). Novosadska Žurnalistika-studentski ugao. Mostovi medijskog obrazovanja. Knjiga sazetaka. Novi Sad:  Filozofski fakultet: 72-74.
◦ Milinkov, Smiljana (2010), Mladi novinari u Vojvodini, Medijske studije Vol.1, Zagreb: Fakultet političkih znanosti: 198-206.
Milinkov, Smiljana (2010), Prezentacija Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije u dnevnim novinama Danas i Kurir. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXV-1: 125-132.
Milinkov, Smiljana  (2010). Zaštita autorskih prava u Srbiji. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, V(16). Novi Sad: 75–88.

Istraživanja i stručna angažovanja
2012. izlaganje „Položaj žena u novinarstvu: odnos realnosti i stereotipa u konstrukciji lika novinarke u romanu Tito je umro Mirjane Novaković“ na međunarodnom skupu Konteksti na filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

2012. učešće na Četvrtoj evropskoj komunikološkoj konferenciji (ECREA) u Istanbulu.

2012. izlaganje „Internet portali radio-stanica Vojvodine u svetlu globalizacije i digitalizacije medija“ na međunarodnoj konferenciji Verodostojnost medija u Sarajevu.

2012. izlaganje „Siromaštvo žena-medijska isključenost“ na konferenciji  Medijski diskurs o siromaštvu i socijalnoj isključenosti“ u Novom Sadu.

2012. izlaganje „Reading against the grain: recognition of hidden persuasion in reader’s comments on Serbian on line news media” na konferenciji “MassMedia and marketing” u Bratislavi.  

2011/2012. istraživanje medija „Slika žene u sportu-promena medijske prakse“ u saradnji za Centrom za podršku ženama i Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu.

2011. izlaganje „Medijska slika posetilaca i posetiteljki EXIT-a iz Velike Britanije“ na međunarodnoj konferenciji „Susret kultura“ u Novom Sadu.

2011. izlaganje „EXIT-om do pomirenja? Doprinos festivala prevazilaženju mržnje i predrasuda u regionu“ na međunarodnoj konferenciji „Mostovi medijskog obrazovanja u Novom Sadu.

2011. izlaganje „Kako prići ženi u radijskom etru Srbije. Slučaj novosadskog Radija 021“ na međunarodnoj konferenciji „Verodostojnost medija i dometi medijske tranzicije“ u Beogradu.

2011. izlaganje „Medijska isključenost višestruko diskriminisanih siromašnih grupa u Srbiji“ na međunarodnoj konferenciji „Mediji, siromaštvo i socijalna isključenost“ Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

2010. izlaganje „Novosadska žurnalistika-studentski ugao“ na međunarodnoj konferenciji „Mostovi medijskog obrazovanja“ u Novom Sadu

2010. izlaganje „Mladi novinari u Vojvodini“ na međunarodnoj konferenciji „Verodostojnost medija“ u Zagrebu

2009. vodila Dnevnik za Radio Slobodna Evropa

2007. Članica Savetodavnog odbora medija u okviru izrade Nacionalne strategije za mlade na poziv Ministarstva omladine i sporta i Balkanskog fonda za političku izuzetnost

2003. dopisnica SEENAPB-a Mreže asocijacije privatnih elektronskih medija Jugoistočne Evrope

Držala brojne radionice namenjene mladim novinarima.
Pohađala različite seminare i treninge kao što su BBC-ev seminar istraživačkog novinarstva, seminar za novinare sa Balkana u Sofiji, ANEM–ov kurs istraživačkog novinarstva, novinarski trening program Probitas u Temišvaru, Marginalizovane grupe i odgovorno  novinarstvo, kurs Izveštavanje o različitostima u Prištini  

Učestvovala u realizaciji projekata kao što su ''Sva prava za sve'',  „Ka zvezdama“ , „Evropa na dlanu“ , „Hoću da znam“, „Sledeća stanica Evropa“ na Radiju 021, kao i „Informisanje mladih u ruralnim sredinama o postojećim podsticajnim merama za zapošljavanje u Vojvodini i Srbiji“ i „Bogatstvo različitosti“ Razvojnog fonda za mlade.

Saradnica Novosadske novinarske škole i članica Suda časti Nezavisnog društva novinara Vojvodine

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu