Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Medijske studije >
Mirko Miletić

Kontakt
◦ Kabinet: 94/2,5
◦ e-mail: nettler at ptt.rs, www.mirkomiletic.rs
◦ Telefon: 485-3918

Akademska karijera
◦ 2007. godine - Izbor u zvanje - vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Komunikologija
◦ 2001. godine - Doktorat, Fakultet političkih nauka, Beograd
Oblast: Komunikologija, (naslov rada: Masovno komuniciranje u Srbiji u poslednjoj deceniji XX veka)
◦ 1997. godine - Magistratura, Fakultet političkih nauka, Beograd
Oblast: Komunikologija, (naslov rada: Komuniciranje u novim medijskim uslovima)
◦ 1981. godine - Diploma, Fakultet političkih nauka, Beograd
Oblast: Novinarstvo

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ komunikologija
◦ savremeni medijski sistemi
◦ menadžment medija

Bibliografija
Monografije
- Miletić Mirko (1998), Komuniciranje u novim medijskim uslovima, Učiteljski fakultet, Jagodina.
- Miletić Mirko (2001), Masmediji u vrtlogu promena, Zajednica RTV stanica, Beograd.

Udžbenici
- Miletić Mirko (2003), Menadžment medija, FMMSP, Beograd.
- Radojković Miroljub i Miletić Mirko (2005, 2006), Komuniciranje, mediji i društvo, Stylos, Novi Sad.

Naučni radovi u časopisima i zbornicima
- Miletić Mirko (1997), ”Računarska mreža u obrazovnom procesu”, Zbornik radova Društvene promene i obrazovanje učitelja, Učiteljski fakultet, Jagodina.
- Miletić Mirko (1999), ”Informaciono društvo između utopije i ideologije”, Zbornik radova UFJ, br. 4, Jagodina.
- Miletić Mirko (2000), ”Put u civilno društvo kroz medijski Hyde Park: mogućnosti razvoja otvorenih kanala u Srbiji”, Media Online, Sarajevo, www.mediaonline.ba
- Miletić Mirko (2001), ”Promene u masovnom komuniciranju i kultura u Srbiji”, Media Online, Sarajevo, www.mediaonline.ba
- Miletić Mirko (2004), ”Medijska pismenost – stvarnost, potrebe, mogućnosti”, Zbornik radova Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, Učiteljski fakultet i Institut za pedagoška istraživanja, Jagodina – Beograd.
- Miletić Mirko (2005), ”Masmedijski kompleks – novi obrazovni sistem”, Zbornik radova Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju, knjiga 2, Učiteljski fakultet, Sombor .
- Miletić Mirko (2004), ”Srbija bez četvrte vlasti”, Kultura polisa, br. 1, Udruženje za političke nauke i Stylos, Novi Sad.
- Miletić Mirko (2006), ”Virtuelni izazovi demokratiji”, Kultura polisa, br. 4, Udruženje za političke nauke i Stylos, Novi Sad.
- Miletić Mirko (2005), ”Informacija i poruka”, Novinarstvo u teoriji i praksi (priredili: dr Bjelica Mihajlo i dr Jevtović Zoran), Anturijum, Beograd.
- Miletić Mirko (2006), ”Menadžment medija: sadržajni okvir nastavne discipline”, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, Fakultet političkih nauka i ”Protokol”, Beograd – Novi Sad.

Ostalo:
- Profesionalni novinar od 1981 do 1995.
- Dobitnik godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije 2002. za teorijski doprinos razvoj novinarstva u Srbiji za knjigu Masmediji u vrtlogu promena.
- Član uredništva Kulture polisa, časopisa za negovanje političke kulture Udruženja za političke nauke Vojvodine, Novi Sad.
- Objavio zbirku pripovedaka Krajputaši (2004), Čigoja, Beograd.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu