Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Komparativna književnost >
Bojana Stojanović Pantović

Kontakt
◦ Kabinet: 309
◦ e-mail: bspantovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3962

Akademska karijera
◦ 2004. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Srpska književnost i južnoslovenske književnosti sa teorijom
◦ 1992. godine - Doktorat, Filološki fakultet, Beograd,
Oblast: Komparatistika, (naslov rada: Kratka ekspresionistička proza u slovenačkoj književnosti)
◦ 1990/01. godine - Specijalizacija, Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenchaft, München
Oblast: Ekspresionizam/Komparatistika
◦ 1985. godine - Magistratura, Filološki fakultet, Beograd,
Oblast: Slovenačka kjniževnost/Komparatistika, (naslov rada: Poetika Mirana Jarca u kontekstu književnosti između dva rata)
◦ 1983. godine - Diploma, Filološki fakultet, Beograd,
Oblast: Slovenačka kjniževnost

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Ekspresionizam i avangarda u južnoslovenskom i evropskom kontekstu
◦ Srpska i slovenačka književnost XIX i XX veka; Moderne poetike
◦ Kratki prozni žanrovi (pesma u prozi); Kritika savremene poezije
◦ Rodne studije

Bibliografija
Samostalne publikacije (knjige i monografije)
1. Poetika Mirana Jarca (na slovenačkom jeziku), Dolenjski muzej, Novo Mesto, 1987, strana 195
2 . Linija dodira (studije i ogledi), Dečje novine, Gornji Milanovac, 1995, strana 271
3 . Nasleđe sumatraizma (poetičke figure u srpskom pesništvu devedesetih), Rad, Beograd, 1998, strana 163
4 . Srpski ekspresionizam, Matica srpska, Novi Sad, 1999 (1998), strana 157
5. Kritička pisma (kritike o savremenim srpskim pesnicima), Rad, Beograd, 2002, strana 105
6. Morfologija ekspresionističke proze, Artist, Beograd, 2003, strana 296
7. Raskršća metafore (kritike i eseji o srpskom pesništvu), Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo, 2004, strana 192
8. Побуна против средишта (нови прилози о модерној српској књижевности), Мали Немо, Панчево, 2006 (реализовано уз финансијску подршку Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије), страна 214, ISBN 86-83453-75-8 COBISS.SR-ID 133099788 R 10 5
9. Oštar ugao (eseji, kritike, polemike), Agora, Zrenjanin, 2008, str. 206
10. Rasponi modernizma – uporedna čitanja srpske književnosti, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011, strana 269
11.Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi. Koautor i urednik sa M. Radovićem i V. Gvozdenom, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011, strana 459
 autorskih 28 odrednica i Predgovor (ukupno 80 strana teksta )
12. Pesma u prozi ili prozaida, Službeni glasnik, Beograd, 2012, strana 201

Priređene publikacije (antologije, izbori, temati, lektira)
1. Ranko Mladenović, Dramske gatke /fototipsko izdanje/, priredila i pogovor "Tajanstvena blizina Mladenovićevih Dramskih gatki" napisala B.S. III-XXVI, biblioteka Živa prošlost, Narodna biblioteka Srbije i Dečje novine, Beograd-Gornji Milanovac, 1989.
2. D. J. Danilov, Kuća Bahove muzike (poetska trilogija), pogovor "Prolegomena za čitanje Kuće Bahove muzike D. J. Danilova", str. 353-368, Prosveta, Beograd, 1998.
3. Srpsko pesništvo kraja veka , tematski dvobroj, uvod "Reč koja prethodi", str.5-6, Književna kritika, Beograd, leto / jesen 1997, XXVI, strana 173
4. Novo čitanje tradicije (istorija i poetika srpske književnosti), tematski dvobroj, predgovor "Uz ovaj tematski dvobroj", str. 5-6, Književna kritika, Beograd, proleće / leto 1998, XXVII, strana 159
5. Alek Vukadinović, Noćna trilogija, Zadužbina "Petar Kočić", Banja Luka-Beograd, 2001. Predgovor str.5-14.
6. Srpske prozaide - antologija pesama u prozi Nolit, Beograd, 2001, strana 315. Predgovor Ka istorijskom i teorijskom određenju pesme u prozi, str.5-36.
7. Aleš Debeljak, Skice za povratak , izabrane pesme, sa slovenačkog preveli M.T.Djordjević i B.S. Pantović, izbor i pogovor B.S.Pantović "Oblici ljubavi-metamorfoze bola", str.107-116, Zadužbina "Petar Kočić", Banja Luka-Beograd, 2002.
8 . Novica Tadić, Ždrelo, Zadužbina "Petar Kočić", Banja Luka-Beograd, 2002. Pogovor "Neimenovano to", str.133-139.
9. Isidora Sekulić, Đakon Bogorodičine crkve, Plavi jahač, Beograd, 2002. Pogovor "Poimanje erotskog u romanu Đakon Bogorodičine crkve", str.205-215.
10. Slobodan Rakitić, Pesme, Srpska književna zadruga, XCIV, knj.624, Beograd, 2002. Izbor i predgovor "Raskoš i nedostatnost slova" VII-XXX. Napomena priređivača, str.303-304.
11. Prežihov Voranc, Đurđevak (pripovetke), lektira za 5. razred o.š, sa slovenačkog preveo Đuza Radović, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd, 2002 (2003). Uvod u čitanje, str.2-6; Razgovor o pripovetkama i beleška o piscu, str.103-105.
12. Ђорђе Марковић Кодер, Митолошки речник, приредио Божо Вукадиновић. Предговор "Кодеров Митолошки речник или душа снова", стр. 11-30. Народна библиотека "Вук Караџић", Крагујевац, 2005, ISBN 86-83007-18-9 UDK 821.163.41.09-1 COBISS.SR-ID 125868300 R 52 3
13. Nebolomstvo - panorama srpskog pesništva kraja XX veka. Predgovor, str. 5-15. Hrvatsko društvo pisaca i Durieux, Zagreb, 2006, strana 255. Biobibliografske napomene 225-246. ISBN 953.7342-OOX (HDP) i ISBN 953-188-231-2 COBISS 4601 19098 R 52 3
14. Братислав Милановић, Мале лампе у тамнини, изабране и нове песме. Поговор "Лепота од ћутања јача", стр. 156-166. Народна библиотека "Стефан Првовенчани", ISBN 86-83047-61-X UDK 821-163.41.09-1 COBISS.SR-ID 131767308 R 61 2
15. Rastko Petrović, Deset vekova srpske književnosti, treće kolo, Matica srpska, Novi Sad, 2012, Predgovor, str. 9-24; Hronologija, Selektivna bibliografija, Priređivačke napomene, 371-396.

Studije i ogledi (časopisi od nacionalnog i međunarodnog značaja)
1. Kompleksnost teme smrti u poeziji Srečka Kosovela, Znak, Filološki fakultet, Beograd, 1981, br.14, str. 73-76.
2. "Čudovište, evo Andromede" (o aluzivnosti kao komponenti poetske informacije), Vidici, Beograd, 1983, br.3, str. 172-176.
3. Modernizam u lirici Josipa Murna , Književna istorija, 1983, br.61, str.31-54.
4. K.Š. Šalski i E.A.Po - dva tipa književne fantastik e, Književna istorija, 1984, br.63, str.439-452.
5. Poetika Mirana Jarca u kontekstu književnosti između dva rata, Književna istorija, 1985, br.67-68, str. 275-317.
6. Poetika univerzalnosti v mladi slovenski poeziji (na slovenačkom), Naši razgledi, Ljubljana, 1986, br.21, str.616. Isti tekst na srpskom u zborniku Sodobni slovenski jezik, literatura in kultura, Ljubljana, 1987.
7. Proza Janka Kersnika između poetskog realizma i nagoveštaja simbolizma, Književna istorija, 1986, br.69-70, str. 107-118.
8. Nacrt za uporednu analizu toposa u pesništvu ekspresionizma, Polja, Novi Sad, 1987, br.342-343, str. 376-380.
9. Komentari uz srpsku i slovenačku ekspresionističku dramu (sa koautorom Walterom Gerstbergerom), Polja, 1987, br.342-343, str.380-381.
10. Ritam čežnje (esej i prevodi novih pesama Daneta Zajca), Letopis Matice srpske, 1987, knj.440, sv.4, str.553-564.
11. Oblici pesme u prozi u jugoslovenskim književnostima modernizma, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1988, br.34, str.7-17.
12. Zupanovo Putovanje na kraj proleća ili čitanje kruga, Polja, 1988, br.357, str.540-542.
13. Poetika književne satire srpskog i slovenačkog romantizma , Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1988, br.35, str. 41-59.
14. Barokni elementi u Prešernovoj i Sterijinoj poeziji, Barok v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana, 1989, str.79-88.
15. Ekspresionistička novela i kratka priča u jugoslovenskim književnostima, Tipovi pripovijedanja /Poetika srpske književnosti 2/, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1989, str.57-79.
16. O arhetipskim konotacijama jednog Gogoljevog motiva, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1989, br. 37, str.59-7 0.
17 . Neki vidovi odnosa između pesme u prozi i kratke priče (mlada srpska proza), Književna kritika", Bgd. 1987, br.1-2, str.45-50.
18. Sukob pojedinca i društva kao osnovica ekspresionističke drame, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1990, br.38, str. 49-57.
19. Sekund večnosti Dragutina Ilića i problem ekspresionističkog romana, LMS, knj.446, sv.5, maj, 1990, str.58-70.
20. Septime Lazara Popovića u okruženju moderne, LMS, 1991, knj.447, sv.5, str.805-814.
21. Poetika darodavnog načela u poeziji Franceta Prešerna, Dometi, Sombor, 1992, god.19, br.68-69, str.182-186.
22. O nekim specifičnostima kratke ekspresionističke proze, Književnost, 1992, br.8/9/10, str. 1353-1359.
23. Ka modelu ekspresionističkog proznog teksta, ZMS , 1991, br.41, str.69-88.
24. Uvod u čitanje ekspresionističke proze, Književna reč, 1993, br.408/409, str. 16.
25. Kritičko-metodološke pretpostavke hrestomatije mlađe srpske poezije "Šum Vavilona" M. Pantića i V. Pavkovića, Književnost, 1993, br. 11-12, str. 1200-1205.
26. Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih, Ramovšev zbornik (Obdobja 12), Slavistična revija, Ljubljana, let.42, 1994, br.2-3, str. 425-428 .
27. Čitanje - osporavanje ili metafora tumačenja, Krovovi, Sremski Karlovci, 1994, br.31/32, str.61-63.
28 . Vinaverov ekspresionistički gest, Reč, Beograd, 1995, br.13, str.79-82.
29. Ekspresionistička proza u slovenačkoj književnosti, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1994, br.46-47 (izišlo 1995), str. 89-121.
30. Poreklo poetike (ogled o prozi N. Mitrovića), Reč, Beograd, 1996, maj, str.64-69.
31. Koncept avangardne filmske tehnike na primerima časopisa "Misao" i "Rdeči pilot" u: Srpska avangarda u periodici, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1996, str. 465-477.
32. Beskrajna (ogled o poeziji Biljane Jovanović), ProFemina, Beograd, 1997, zima/proleće, br. 9-10, str.244-247. Esej je takođe objavljen u specijalnom broju na engleskom jeziku ProFemina, Special issue , Women who steal language, B.S.P. Endless (Notes about Biljana Jovanovićs poems), translated by L. Tošeski and S. Agnew,Belgrade, 1997, str.213-217.
33. Isidorin gambit, Letopis Matice srpske, 1997, knj.459, mart, sv.3, str.341-349.
34. Pogled sa ivice (tragovi autopoetičke refleksije u pesništvu Vojislava Karanovića), Reč, Beograd, april, 1997, br.32, str.16-19.
35. "Saputnici" Isidore Sekulić i ekspresionistički duhovni prostor u: Isidorijana 3 (književni zbornik), ur. M. Magarašević, Beograd, 1997, br.3, str. 166-180.
36. Odnos između autobiografskog i autopoetičkog u prozi "Almanah peščanih dina" u : Srpska autobiografska književnost, (zbornik radova), Naučni sastanak u Vukove dane, Beograd, 1998, br. 27/1, str.479-486.
37. Recepcija srpske književnosti u slovenačkoj međuratnoj kritici, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXV (1997), 1998, str.107-113.
38. Triptih o ženskoj erotskoj imaginaciji (Urošević-Lazić-Kragujević), Povelja, Kraljevo, 1999, februar/1, str.78-82.
39. Ekspresionistički aspekti neoavangarde - jedan pristup poeziji Branislava Petrovića, u : Branislav Petrović, pesnik (zbornik dobitnika "Žičke hrisovulje"), ur. R. Mikić i D. Hamović, Kraljevo, 1999, str. 91-98.
40. Metodološki vidiki preučevanja srbskega ekspresionizma, prevedla Irena Novak-Popov, Jezik in slovstvo, Ljubljana, XLV, št. 7/8, junij 1999/2000, str. 277-282.
41. Metodološki aspekti proučavanja srpskog ekspresionizma, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXVI (1998), Novi Sad, 2000, str.85-95.
42. Poimanje erotskog u romanu "Đakon Bogorodičine crkve" Isidore Sekulić u: Isidorijana 8/9 (književni zbornik), ur. M. Magarašević, Bgd.2000, 24-33. Isto kao pogovor Đakonu Bogorodičine crkve, Plavi jahač, Bgd.2002, str.205-215.
43. Traganje za Božanskim principom u pesništvu Aleka Vukadinović a, u: Alek Vukadinović, pesnik (zbornik dobitnika "Žičke hrisovulje"), ur. D. Hamović, Povelja, Kraljevo, 2001, str.53-62, i kao predgovor knjizi Noćna trilogija, Zadužbina "Petar Kočić", Beograd-Banja Luka, 2001, str. 5-14.
44. Osvrt na slovenački ekspresionistički roman, Liber Amicorum (zbornik posvećen akademiku prof. dr Radomiru Ivanoviću), Zmaj , Novi Sad, 2001, str. 110-121.
45. "Pisma iz Norveške Isidore Sekulić i Luči na severu Edvarda Kocbeka - dve mogućnosti putopisnog diskursa", Knjiga o putopisu (zbornik), ur. Sl. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001, str. 177-182.
46. Srpska ekspresionistička proza - dva primera intertekstualnih veza, Srpska književnost u kontekstu evropske književnosti, Međunarodni skup slavista u Vukove dane, Beograd (2000), 2002, br.30/2, str. 415-422.
47 . Pesnički genij i kritička inteligencija (o toposu samoće u pesništvu Miroslava Maksimovića), Poezija Miroslava Maksimovića (bibl. Zmajeva nagrada), ur. Sl. Gordić i I. Negrišorac, Matica srpska, Novi Sad, 2001, str. 49-53.
48. Odnos ekspresionizma prema modernizmu i avangardi, Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture , ur. D.Dolinar, Obdobja 18 (Metode in zvrsti), Filozofska fakulteta-Univerza v Ljubljani, Ljubljana (1999) 2002, str.655-664.
49. O motivaciji likova Črtomira i Bogomile u Prešernovom "Krstu pri Savici", Romantična pesnitev (ob 200.letnici rojstva F.Prešerna), ur. M. Juvan, Obdobja 19, Ljubljana (2000) 2002, str. 259-266.
50. Oblici ljubavi - metamorfoze bola, pogovor u: Aleš Debeljak, Skice za povratak, izabrane pesme, Zadužbina "Petar Kočić", Banja Luka-Beograd, 2002, str. 107-116.
51. "Neimenovano to", pogovor: Novica Tadić, Ždrelo, Zadužbina "Petar Kočić", Banja Luka-Beograd, 2002, str. 133-139.
52. Raskoš i nedostatnost slova, predgovor u: Slobodan Rakitić, Pesme, Srpska književna zadruga, XCIV, knj.624, Beograd, 2002, str. VII-XXX.
53. "Raskorak između stvaralačke prakse pesme u prozi i njene kritičko-teorijske recepcije u Srpskom književnom glasniku (1901-1914)", Sto godina Srpskog književnog glasnika - aksiološki aspekti tradicije u srpskoj književnoj periodici (zbornik), ur. M.Nedić i St.Tutnjević, Matica srpska i Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2003, str. 131-134.
54 . Isidorino kritičko pismo - književnost o književnosti, Iz srpske književnosti (zbornik radova u počast prof. dr Miroslavu Egeriću), ur. akademik Radomir V. Ivanović, Filozofski fakultet i Zmaj, Novi Sad, 2003, str.156-165.
55. Isidorin misterij puta i staze, Isidorijana (književni zbornik), ur. M. Magarašević, VII-VIII, br.10/11, Udruženje "Isidora Sekulić", Beograd, 2003, str. 147-152.
56. O neporecivosti i stišanosti, Poezija Živorada Nedeljkovića, (Bibl. Zmajeva nagrada), Matica srpska, Novi Sad, 2003, str. 43-46.
57. Struktura romana Autobiografija odlazećega Dragutina Ilića, Porodica Ilić u srpskoj književnosti i kulturi (zbornik), ur. V. Matović i M.Frajnd, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2003, str. 367-371.
58. Pesma u prozi kao dvostruka rodovska figura, Srpska pripovetka, Međunarodni skup slavista u Vukove dane, Beograd (2001) 2003, br. 31/2, str. 149-160.
59. Poetički kontekst i aksiološki aspekti proze Isidore Sekulić, Povelja, Kraljevo, 2003/3 (2004), str. 115-120.
60. Poimanje pesničkog čina u pesništvu Slobodana Rakitića, Poezija Slobodana Rakitića, zbornik radova, Desankini majski razgovori, prir. Sl. Ž. Marković, Zadužbina Desanke Maksimović, Beograd, 2004, str. 12-17.
61. " Швабица Лазе Лазаревића као књижевни предложак у роману Икона Љубице Арсић", Слика страних култура у српској књижевности 19. и 20. века, Научни састанак слависта у Вукове дане, MSC, Beograd, 2005, br. 34/2, стр. 131-140, UDK 811.163.41 34 (082) , ISSN 0351-90066 COBISS.SR-ID 116898828 R 52 3
62. "Green Fields - zapažanja o aktuelnoj srpskoj pesničkoj sceni," Polja, Novi Sad, L, br. 436, novembar-decembar 2005, str. 77-85, ISSN 0032-3578 UDK 82 (05) COBISS-SR-ID 5142786 R 62 1,5
63. "Novo srpsko pesništvo", Književna republika, III, srpanj/kolovoz, 2005, br.7/8, Zagreb, str. 85-94, ISSN 1334 1057 Р 62 1,5
64. "Smrtni zagrljaj Drugog" (esej o romanu Prijatelji sa Kosančićevog venca 7 Slobodana Selenića ), Sarajevske sveske, Mediacentar, Sarajevo, 2006, br.11/12, str. 437-444, ISSN 1512-8539 COBISS 9 771512853002 R 62 1,5
65. "Роман Везиља Дубравке Срећковић-Дивковић између оријентализма и окцидентализма", Кораци, XXXVI, Крагујевац, 2006, br.1-2, стр . 137-144, ISSN 0434-3556 UDK 82 (05) R 62 1,5
66. "Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze", Slavistična revija (časopis za jezikoslovje in literarne vede - journal for linguistics and literary studies), Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, letnik 54, januar-marec 2006, št. 1, str. 33-40, ISSN 0350-6894 UDK 821.163.6.09-32 " 1914/1935" COBISS-ID: 31708002 R 52 3
67. "Maske identiteta kod Sterijinih junakinja", Teatron/Scena , Muzej pozorišne umetnosti Srbije i "Sterijino pozorje", br.134/135, Beograd-Novi Sad, 2006, str. 159-164, ISBN 0351-7500 i ISSN 0036-5734 R 61 2
68. "Pisma krytyczne Isidory Sekulić - literatura o literaturze", Acta Universitatis Wratislaviensis No 2318, Slavica Wratislaviensia CXXXV, Wroclaw, 2006, str. 71-80. ISBN 83-229-1530-6 R 6 1 2

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima
1. "Увод у разумевање експресионистичког покрета у српској књижевности", Зборник у част Драгиши Витошевићу , Институт за књижевност и уметност, Београд, 2005, стр. 203-214, ISBN 86-7095-102-9 (Исто у: Књижевна историја, XXXVII, бр. 125/126, Институт за књижевност и уметност , Београд, 2005, UDK 821.163 (091), ISSN 0350-6428 UDK 82. 82 COBISS. SR -ID 55823 R 52 3
2. "Предекспресионистички сензибилитет у збирци Посмртне почасти Симе Пандуровића", Поетика Симе Пандуровића, зборник радова, ур. Н. Петковић, И нститут за књижевност и уметност , Београд, 2005 (изишло јануара 2006), стр.161-178, ISBN 86-7095-103-7 COBISS.SR-ID 127990796 R 52 3
3. "Милосав Тешић као тумач српске поезије", Поезија Милосава Тешића, зборник радова, Десанкини мајски разговори, књ. 21, прир. Н. Мирков, Задужбина "Десанка Максимовић" , Београд, 2006, стр.71-79 821.163.4109-1 (082) ISBN 86/82377/24/1 UDK 821-163.41.09-1 COBISS.SR-ID 128125196 R 61 2
4. "Поетичко-политички елитизам у српском песништву краја прошлога века", Зборник радова са Крушевачке филозофско-књижевне школе (Погледи на свет наших елита 2005-2945), ур. М. Петровић, бр.10, Крушевац, 2006, стр.59-66, ISBN 86-903361-6-8 R 65 1
5. "Урбане фантазме у збирци Београдске песме Мирослава Максимовића", Мирослав Максимовић, песник (зборник радова посвећених добитнику Жичке хрисовуље), ур. Д. Хамовић, Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљево, 2006, стр. 185-191, ISBN 86-83047-60-1 UDK 821.163.41.09-1 COBISS.SR-ID 131339020 R 61 2
6. "О тамним сагласјима (Благојевић-Вукадиновић-Винавер)", Ход према будућима, Нова читања поезије Десимира Благојевића, зборник радова, Народна библиотека "Вук Караџић", Крагујевац, 2006, стр. 115-122, ISBN 86-83007-22-7 UDK 821.163.41.09-1 COBISS.SR-ID 134082316 R 65 2
7. "Песма у прози као структурни део други х жанрова", Жанрови српске књижевности , бр. 3, ур. З. Карановић, пројекат Министарства за науку Републике Србије, Филозофски факултет-Орфеус, Нови Сад, 2006, стр .507-520, ISBN 86-83887-76-6 UDK 821.163.41.09:398(082) COBISS.SR-ID 216103687 R 52 3
8. "Vzorci pesmi v prozi v slovenski književnosti", Slovenska kratka pripovedna proza, Obdobja 23, Metode in zvrsti, zbornik sa međunarodnog skupa održanog 2004., ur. Irena Novak-Popov, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta-Center za slovenščino kot tuji jezik - Ljubljana, 2006, str. 311-318 ISBN - 10961-237-172-5 ISBN - 13 978 - 961-237-172-2 UDK 821.163. 6.09 - 1: 821- 163.6 - 3" 1890/1950" COBISS-ID 2996322 R 54 1
9. "Проблеми периодизације српске књижевности од предромантизма до модернизма ( I), Теоријско-историјски преглед компаратистичке терминологије код Срба, огледна свеска бр. 1, ур. Б .Стојановић Пантовић и С. Нешић, Књижевно друштво "Свети Сава", Београд , 2006, стр. 29-44. ISBN 86-86143-56-3 UDK 821.163.41.09 (082) COBISS. SR-ID 136307980 R 52 3

NAJVAŽNIJI PREVODI
Sa slovenačkog jezika
1. Bojan Grabovšek, Mirovni pokreti, Studentski izdavački centar, Beograd, 1987, strana 150
2. Andreja Potokar, "Pank u Ljubljani", Potkulture, Beograd, 1986, br.2, str.38-44.
3. Miran Jarc, Vergerij (drama), Polja, Novi Sad, br.342/343, str.386-387.
4. Janez Vrečko, "Konstruktivizam u Sloveniji", Polja, 1988, br.347, str.13-15 i Polja, 1988, br.348/349, str.79-81.
5. Marko Juvan, "Slovenačka književnost, postmodernizam, postkomunizam", Književnost, Beograd, 2000, br.7-8-9, dodatak Lettre Internationalle, br.4, str.1084-1101.
6. Aleš Debeljak, "Poezija i sveto s onu stranu simulakruma", Art 032, Čačak, april, 2002, br.5, str.35-36.
7. Aleš Debeljak, Skice za povratak, izabrane pesme, prevod sa Milanom T.Đorđevićem, Zadužbina "Petar Kočić", Banja Luka-Beograd, 2002, strana 120
8. Marko Juvan, Intertekstualnost, Akademska knjiga, Novi Sad, 2013.

Sa engleskog jezika
1. Raspevani Ostrvljani (izbor, prevod i beleška iz savremene engleske i irske poezije), Student, Beograd, 1982, br.4, str. 14-15.
2. Engleski nadrealistički pesnici (izbor, prevod i komentari sa D.Jović), Znak , Beograd, 1983, br.15/16, str.54-66.
3. Edgar Alan Po, Pripovetke, eseji, prepiska (izbor, prevod i napomene sa D.Jović i J.Novakovićem), Znak, 1983, br.17, str.48-56.
4. E.A.Po, Zapisi, Mladost, Beograd, kulturni dodatak, 12.12.1983, str.28.
5. Džonatan Kaler, "Prolegomena za jednu teoriju čitanja", tematski broj Teorija čitalačkih odgovora, prir. Miodrag Radović, Književna kritika, Beograd, 1990, br.6, str.31-46.
6. Anais Nin, Kuća incesta ( The House of Incest), u štampi kod izd. kuće Plavi jahač, strana 85

Sa nemačkog jezika
Iz pisama Georga Trakla (izbor, revod i beleška sa W.Gerstbergerom), Književna kritika, Beograd, 1985, br.5, str.121-124.

IZABRANE MONOFRAFIJE, STUDIJE i ČLANCI

M13-M14
„Topos bovarizma u južnoslovenskim književnostima na prelazu iz realizma u modernističku epohu“, Slavische Literaturen (Texte und Abhandlugen), Band 38,Hrsg. Robert Hodel, Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert, Peter Lang, Frankfurt A/M, 2007, S. 197-210.
ISSN 0939-8066     ISBN 978-3-631-56266-6
„Die Literarische Perzeption der  Serbo-Kroatischen Beziehungen: Ideologie, Mentalität,  Toleranz“, : Vom Umgang mit Geschehenem. Kriegsverarbeitung und Friedenssuche in Geschichte und Gegenwart der kroatischen und serbischen Literatur und Kultur, Hrsg. Gerhard Ressel / Svetlana Ressel, Trierer Abhandlungen zur Slavistik, Band 10, Peter Lang / Frankfurt am Main, 2011, 219-227.
ISSN 1617-755X     ISBN  978-3-631-61039-8   
„Religion und Eros. Komplementäre und/oder gegensätzliche Prinzipien in der Prosa von Isidora Sekulić“, Isochimenen, Sammenbände 45, Welt der Slaven, Hrsg. von T. Petzer und A. Richter,Otto Sagner Verlag, München, 2012, S. 167-177             
ISBN 978-3-86688-267-6
 „Ambivalent Images of Germany in the Travelogues of Miloš Crnjanski“, in: Balkan Memories, Media Constructions of National and Transnational History, ed. by Tanja Zimmermann, Transcript Verlag, Bielefeld, 2012, pp. 173-179.
ISBN 978-3-8376-1712-2
  „Die fluide autobiograpische Identität:  Das Mädchen/der Junge in der Erwachseben“, Kind und Jugendlicher in der Literatur und in Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens. Hrsg. Renate Hansen-Kokoruš und Elena Popovska. Grazer Studien zur Slawistik , Band I, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2013, ISSN 2195-593X , S. 139-150.
 „Kulturološki i ideološki refleksi balkanskih ratova: Skerlićevo čitanje Isidore Sekulić“, Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao, međunarodni tematski zbornik, knj. 2, prir. dr Aleksandar Rastović,  Filozofski fakultet, Niš, 2013,  71-84.

M22-M23
„Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih“, Slavistična revija, let. 42, br.2-3, Ljubljana, 1994,425-428
„Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze", Slavistična revija (časopis za jezikoslovje in literarne vede - journal for linguistics and literary studies), Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, letnik 54, januar-marec 2006, št. 1, str. 33-40, ISSN 0350-6894 UDK 821.163.6.09-32 " 1914/1935" COBISS-ID: 31708002
 Book Review: Aleš Debeljak, Ispod površine (Zg. 2006), World Literature Today, November-December, Vol. 81, No. 6, 2007, p. 69   ISSN 0196-3570
  Robert Murray Davis. The Literature of Post-Communist Slovenia, Slovakia, Hungury and Romania (2008), World Literature Today. Review. University of Oklahoma, USA, Issue 58, November-December, 2008, pp. 173-174
 Metodološki vidiki preučevanja srbskega ekspresionizma“, Jezik in slovstvo, Ljubljana, XLV, št. 7/8, junij 1999/2000,  277-282  
„Ein Blick auf die serbische Dichtung der Jahrhundertwende“, Zeitschrift für Balkanologie, 43.Jg. 2007, No. 1, Otto Herrassowitz Verlag, Wiesbaden, Germany, 79-86
World Literature in Review: Robert Murray Davis. The Literature of Post-Communist Slovenia, Slovakia, Hungury and Romania , World Literature Today.No.6  2008, pp. 173-174
World Literature in Review: Remnants of Another Age by Nikola Madžirov, World Literature Today, University of Oklahoma,  2011, Vol. 85, No.4, pp. 26-27
 World Literature in Review: Without Anesthesia, New and Selected Poems by Aleš Debeljak, World Literature Today, University of Oklahoma, 2011, Vol. 85, No. 5, pp. 70-71
World Literature in Review: The Blue Tower by Tomaž Šalamun, WLT 2012, No. 4,  71-72
„Caractéristques structurelles du poème en prose chez les surréalistes serbes“, Mélusine, Cahiers du Centre de Recherche sur le Surréalisme“, No XXX, Surréalistes Serbes, ed. Henri Béhar, Jelena Novaković et  Branko Aleksić, L'Age d'Homme, Paris, 2010, p. 79-88.
World Literature in Review: PH Neutral History by Lidija Dimkovska, WLT, July 2013, Vol, 87, 69.

М24-М25
     „Modernizam u lirici Josipa Murna“, Književna istorija, 1983, br.61, 31-54
    „Djalski i E.A. Po – dva tipa književne fantastike“, Književna istorija, 1984, br.63, 439-452
    „Poetika Mirana Jarca u kontekstu književnosti između dva rata“, Književna istorija, 1985, br. 67-68, 275-317
    „Proza Janka Kersnika između poetskog realizma i nagoveštaja simbolizma“, Književna istorija, 1986, br.69-70, 107-118
    „Uvod u razumevanje ekspresionističkog pokreta u srpskoj književnosti.  Književna istorija, XXXVII, бр. 125/126, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2005, 123-135
 „Tipologija i vrednovanje pesničke tradicije u antologijama srpske poezije XX veka“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj.  LVII, св.2/2009,  297-316.
     „Metod i smisao“ (Z.Konstantinović: Komparativno viđenje srpske književnosti), Književna istorija, 1994, br. 430-431, 126-130
„Novi prilozi za tumačenje Nastasijevićevih dela“ (zbornici „Poetika M.Nastasijevića“ i „Sedam lirskih krugova“), Književna istorija, 1995, br.95, 133-136
„Teorijske i terminološke kontroverze“ (B. Jović, „Lirski roman srpskog ekspresionizma“, Isto,  137-139
„Strategija privida“ (T. Rosić, „Proizvoljnost dnevnika“), Književna istorija, 1995, бр.96, 306-310
„Estetika dijaloga između istoka i zapada“ (prikaz knjige: Andrew Wachtel, Književnost istočne Evrope u doba postkomunizma, 2006), Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, књ. LV, св.2, МС, Novi Sad, 2007, .443-448.
      Prikaz knjige Lade Kralja Ekspresionizem, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 1987, god.25, sv.3,  534-537      
„Određenje ekspresionizma i njegovo nasleđe“ (zbornik Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi), Književna istorija, 1984, br.65-66, str.175-178.„Kapitalno pesničko izdanje“ (Desanka Maksimović: Tražim pomilovanje. Lirske diskusije s Dušanovim Zakonikom; Ich bitte um Gnade. Lyrische Diskussionen mit Dušans Gesetzbuch, Slavische Literaturen, Texte und Abhandlugen, Band 43, Hrsg. von Wolf Schmid, Zweisprachige Ausgabe, herausgegeben, übersetzt und mit einer Einführung versehen von Olga Ellermeyer-Životić, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010, S. 221), Književna istorija, XLIII, бр. 133/134, Београд, 2011,  533-538.
ISSN 0350-6428                                                               
 „Tipologija i recepcija nadrealizma“ (Jelena Novaković: Recheres sur le Surréalism, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2009), Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 2011, knj.59, sv.2,  497-501.

М31-33
 „Tragom nekih Sterijinih motiva u modernom srpskom pesništvu“, Jovan Sterija Popović 1806-1856-2006, ur. Lj. Simović, Naučni skupovi knj. CXVII, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 17, SANU, Beograd, 2007, str.377-386 (ćir).
        „Dvostruko kodirana stvarnost u savremenom srpskom putopisu“, Književnost i stvarnost, Naučni skup slavista u Vukove dane, br. 36/2, MSC,  Beograd, 2007, 569-578. 
 „Srodnosti i razlike u pripovednom postupku kod ekspresionista i nadrealista ur. J. Novaković“, Надреализам у свом и нашем времену-Le Surrealism en son temps et aujourd′hui Filološki fakultet-Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, Beograd, 2007, str. 227-233 .
„Narativnost u poeziji Ivana V. Lalića“ ,Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića, ur. A.Jovanović, Institut za književnost i umetnost-Učiteljski fakultet, Beograd, 2007, 93-108.
 „Roman Vezilja Dubravke Srećković Divković. Između orijentalizma i okcidentalizma“ (Powiešć Vezilja – Hafciarka Dubravki Srećković Divković. Miẹdzu orientalizmom a okcydentalizmem), Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich, Slavica Wratislaviensia CXLII, Wroclaw 2007, AUW No 2970, 175-181
 
Prozraci Svetlane Velmar-Janković – pitanje uslovljenosti žanra i recepcije, Književnost i stvarnost, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, Beograd, 2008, br. 37/2,  443-451. 
 
        
          „Srodnosti u poznim pesmama Jovana Hristića i Aleksandra Ristovića“, u: Moderni klasicista Jovan Hristić, ur. A. Jovanović, Institut za književnost i umetnost-Učiteljski fakultet, Beograd, 2009,  335-354.
   „Aspekti identiteta u poetici ekspresionizma“, u: Susret kultura, zbornik radova sa V međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma, knj.2, Univerzitet u Novom Sadu- Filozofski fakultet, ur. Ljiljana Subotić i Ivana Živančević-Sekeruš, Novi Sad, 2010  (2011), str.955-960.
„Isidora Sekulić as an early Serbian expresionist“, Section III: Literature and Cultural Studies, in: Creation and Creativity, SINUC 2012, Conference Proceedings. Co. dr Maria Alexe and Senastian Chirimbu, Bucarest 2013, pp. 230-241, ISSN 2285-9209

М 43-44
„Barokni elementi u Prešernovoj i Sterijinoj poeziji“, Barok v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana, 1989, 79-88.
 „Ekspresionistička novela i kratka priča u jugoslovenskim književnostima“, Tipovi pripovijedanja /Poetika srpske književnosti 2/, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1989, 57-79.
„Koncept avangardne filmske tehnike na primerima časopisa "Misao" i "Rdeči pilot" u: Srpska avangarda u periodici, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1996,  465-477.
Pisma iz Norveške Isidore Sekulić i Luči na severu Edvarda Kocbeka - dve mogućnosti putopisnog diskursa", Knjiga o putopisu (zbornik), ur. Sl. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001,  177-182.
„Srpska ekspresionistička proza - dva primera intertekstualnih veza“, Srpska književnost u kontekstu evropske književnosti, Međunarodni skup slavista u Vukove dane, Beograd (2000), 2002, бр.30/2,  415-422.
„Odnos ekspresionizma prema modernizmu i avangardi“, Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture , ur. D.Dolinar, Obdobja 18 (Metode in zvrsti), Filozofska fakulteta-Univerza v Ljubljani, Ljubljana (1999) 2002, 655-664.
 „O motivaciji likova Črtomira i Bogomile u Prešernovom Krstu pri Savici“, Romantična pesnitev (ob 200.letnici rojstva F.Prešerna), ur. M. Juvan, Obdobja 19, Ljubljana (2000) 2002,  259-266.
„Raskorak između stvaralačke prakse pesme u prozi i njene kritičko-teorijske recepcije u Srpskom književnom glasniku (1901-1914)“, Sto godina Srpskog književnog glasnika - aksiološki aspekti tradicije u srpskoj književnoj periodici (zbornik), ur. M.Nedić i St.Tutnjević, Matica srpska i Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2003,  131-134.
 „Struktura romana Autobiografija odlazećega Dragutina Ilića“, Porodica Ilić u srpskoj književnosti i kulturi (zbornik), ur. V. Matović i M.Frajnd, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2003,  367-371.
„Vzorci pesmi v prozi v slovenski književnosti“, Slovenska kratka pripovedna proza, Obdobja 23, Metode in zvrsti, ur. Irena Novak-Popov, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta-Center za slovenščino kot tuji jezik - Ljubljana, 2006,  311-318
„Perspektive i mogućnosti ekranizacije srpske epske poezije“, Ekranizacije, zbornik radova,Međunarodni simpozijum  festivala filmskog scenarija, Vrnjačka banja, 2004,str. 113-121, ISBN 86-902639-5
„Motivacija u romanu "Prijatelji sa Kosančićevog venca 7" Slobodana Selenića (pokušaj imagološkog pristupa), Spomenica Slobodana Selenića, SANU, Naučni skupovi, CVII, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 16, ur. P. Palavestra, Београд, 2004, 119-123, ISBN 86-7025-361-1
 „Strukturni aspekti ekspresionističkog pokreta“, Književne teorije XX veka ur. M. Šutić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004,  267-273, ISBN 86-7095-096-0
 „Crnjanskova pesma Trag - jedna paralela sa Rakićem i Nastasijevićem“, Književno delo Miloša Crnjanskog i poetičke promene u savremenoj srpskoj književnosti (zbornik radova),MSC, Beograd, 2004, стр. 407-412, UDK 80 ISSN  0351-9066 
Đorđe Marković Koder, Mitološki rečnik, priredio Božo Vukadinović. Predgovor "Koderov Mitološki rečnikili duša snova", str. 11-30. Narodna biblioteka "Vuk Karadžić", Kragujevac, 2005.
„Ženska tačka gledišta u zbirci Tražim pomilovanje Desanke Maksimović“, Zbirka „Tražim pomilovanje“Desanke Maksimović, Desankini majski razgovori, prir. A. Ćosić-Vukić, Zadužbina „Desanka Maksimović“, Beograd, 2007,  187-198.
„Književni projekat Rastka Petrovića: spoj arhaičnog i modernog“, u: Rastko Petrović, Deset vekova srpske književnosti, treće kolo, MS, Novi Sad, 2012, Predgovor, str.
9-24; Hronologija, Selektivna bibliografija, Priređivačke napomene, 371-396.
Bojana Stojanović Pantović, Kristina Stevanović: „Tipovi simultanizma u srpskoj ekspresionističkoj prozi“, u : Aspekti vremena u književnosti, zbornik radova, ur. L. Delić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012,  497-514.
Bojana Stojanović Pantović, Kristina Stevanović: „Kritičke kontroverze o feminizmu Isidore Sekulić“, Srpska književna kritika i kulturna politika u drugoj polovini XX veka, uredio dr Milan Radulović, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2013, 67-90.
Mali eseji Aleksandra Ristovića“, u: Poezija Aleksandra Ristovića, zbornik radova, ur. R. Mikić, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Čačak, 2011,  139-146 
 Javna ptica Milana Dedinca i diskurs pesme u prozi“, u: Poezija i poetika Milana Dedinca, zbornik radova, ur. S. Šeatović-Dimitrijević i S. Jaćimović, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014,  251-264.
Ideologija čitanja i problemi identiteta srpske književnosti“, u: Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti, zbornik radova, ur. G.Raičević, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2014, 25-34.

М51-M53    
„Oblici pesme u prozi u jugoslovenskim književnostima modernizma, Zbornik Matice srpske za slavistiku“, 1988, br.34, 7-17.
„Poetika književne satire srpskog i slovenačkog romantizma“ , Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1988, br.35,  41-59.
„O arhetipskim konotacijama jednog Gogoljevog motiva“, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1989, br. 37,59-7 0.
„Ka modelu ekspresionističkog proznog teksta“, ZMS , 1991, br.41,69-88.
„Ekspresionistička proza u slovenačkoj književnosti“, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1994, br.46-47 (izišlo 1995),  89-121.
„Recepcija srpske književnosti u slovenačkoj međuratnoj kritici“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXV (1997), 1998, 107-113.
„Metodološki aspekti proučavanja srpskog ekspresionizma“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXVI (1998), Novi Sad, 2000, 85-95.
Prikaz knjige Viktora Žmegača Težišta modernizma, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1987, br.32, 376-380.
 „Kontinuitet novog čitanja“ (M. Mitrović, "Pregled slovenačke književnosti"), Zbornik Matice srpske za slavistiku 1996 ( 1998), br.51-52, 281-284.
„Pesma u prozi kao dvostruka rodovska figura“, Srpska pripovetka, Međunarodni skup slavista u Vukove dane, Beograd (2001) 2003, br. 31/2,  149-160.
 „Švabica Laze Lazarevića kao književni predložak u romanu Ikona Ljubice Arsić", Slika stranih kultura u srpskoj književnosti 19. i 20. veka, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, Beograd, 2005, br. 34/2,  131-140.
„Tipološki presek srpskog realizma“, ( D. Ivanić, "Srpski realizam"), Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1997 ( 2000), br. 52, стр.315-317.   
„Fluidnost lika Egona Čarnojevića: mogući uzori i uticaji“, u: Srpska književnost i evropska književnost, br. 40/2, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, Beograd, 2011,  467-476. „Narativni i egzistencijalni identitet Andrićevih priča o gradovima“, u: Ivo Andrić u srpskoj i evropskoj književnosti,  41. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, br. 41/2, Filološki fakultet, Beograd, 2012, 517-526. „Kratke ekspresionističke vrste kao znak modernizacije u slovenačkoj književnosti“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVIII/2, Univerzitet u Novom Sadu,  Novi Sad, 2012, str. 123-134; dostupno na:
http://www.digitalnabiblioteka.tk/digitalna-biblioteka?task=view&id=83&catid=904
„Prizmatičnost pojma sumatraizam: ekspresionistička varijanta Miloša Crnjanskog“, Letopis Matice srpske, jul-avgust 2013, knj. 492, sv.1-2, 61-70

                                 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu