Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Goran Vasin

Kontakt
◦ Kabinet: 354/III
◦ e-mail: goran.vasin@ff.uns.ac.rs

Akademska karijera
◦ 2018. godine - vanredni profesor Filozofski fakultet Novi Sad
◦ 2013. godine – izbor u zvanje – docent Filozofski fakultet Novi Sad
◦ 2008. godine – izbor u zvanje – asistent Filozofski fakultet Novi Sad
◦ 2005. godine – izbor u zvanje – asistent pripravnik Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2012. godine – doktorat, Filozofski fakultet Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija modernog doba
◦ 2008. godine – magistratura, Filozofski fakultet Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija modernog doba
◦ 2004. godine – diploma, Filozofski fakultet Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija modernog doba

Oblasti interesovanja
◦ Istorija Karlovačke mitropolije
◦ Istorija političkih ideja kod Srba 1804-1918.
◦ Istorija Habzburške monarhije 1790-1918.
◦ Istorija Srbije 1804-1918.
◦ Istorija Crne Gore 1784-1918.
◦ Istorija medicine

Bibliografija

Monografije
Патријарх Георгије Бранковић и његово доба, Нови Сад 2014, 345 стр
Сабори Раскола-српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој монархији 1861-1914, Службени гласник, Београд 2015, 815стр
Никанор Грујић, Прометеј Нови Сад 2017, 397 стр.
Архијереји Карловачке митрополије на прелому векова, Прометеј Нови Сад 2018.

Monografije koaturstvo:
Знаменита документа за историју српског народа 1538-1918, Нови Сад 2007. (у коауторству са Дејаном Микавицом и Владаном Гавриловићем).
Историја Срба у Црној Гори 1496-1918, Нови Сад 2013 (са Дејаном Микавицом и Ненадом Нинковићем), 314 стр.
Историја Срба у Хабзбуршкој Монархији 1526-1918, књ 1, Нови Сад 2016. (са Дејаном Микавицом, Ненадом Лемајићем и Ненадом Нинковићем)
◦ Историја Срба у Хабзбуршкој Монархији 1526-1918, књ 2, Нови Сад 2016. (са Дејаном Микавицом, Ненадом Лемајићем и Ненадом Нинковићем)
◦ Јаша Томић, Нови Сад 2016, 325 стр. (са Дејаном Микавицом)
◦ Историја Срба у Црној Гори 1496-1918, Никшић 2017, (са Дејаном Микавицом и Ненадом Нинковићем), 303 стр.
◦ Будимска епархија, Сремска Митровица 2018. (са Ненадом Нинковићем)
◦ Историја будимске епархије, Сремска Митровица 2018, (са Ненадом Нинковићем), 202 стр.
◦ Срем у Првом светском рату-Лојалност и преки суд, Сремска Митровица 2018, (са Ненадом Нинковићем)
◦ Пречански Срби у Првом светском рату, Нови Сад 2018, (са Дејаном Микавицом и Ненадом Нинковићем), 345 стр.
◦ Петар Кочић и Гаврило Принцип, Нови Сад 2018, (са Дејаном Микавицом)

Predgovori:
Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење, Нови Сад-Београд 2017, Едиција Велики рат, Прометеј
Руска емиграција и њени потомци у Срему, Сремска Митровица 2018. (каталог изложбе)
◦ Срем у Првом светском рату, Сремска Митровица 2018. (каталог изложбе)

Članci, prikazi, rasprave
Радомир Ј. Поповић, Тома Вучић Перишић, Споменица Историјског архива Срем 3 Сремска Митровица 2004, 272-276.
Владан Гавриловић, Земљишна књига села Вогањ 1758-1840, Споменица Историјског архива Срем 4, Сремска Митровица 2005, 240-242.
 ◦ Дејан Микавица, Последњи српски панкалист. Политичко-филозофска биографија Лазе Костића, Стилос, Пансофија, Нови Сад 2004, Зборник Матице српске за историју, 71–72 (2005), Нови Сад, 2006, 212–214.
Приватни живот код Срба у освит модерног доба од шеснаестог до осамнаестог века, Клио, Београд 2005, Зборник за историју Матице Српске бр. 74, Нови Сад 2006, 183-185.
 ◦ Бранко Бешлин, Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад 2005, Зборник Матице Српске за историју бр. 73/2005, 251-255,
Освећење обновљене српске цркве у Сремској Митровици 1891, Споменица Историјског архива Срем 5, Сремска Митровица 2006, 165-176.
Застава и Браник о сахрани краља Милана, Истраживања бр. 17, Нови Сад 2006, 95-106.
Дејан Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Стилос, Нови Сад 2006, Споменица Историјског архива Срем, 6 (2007),197–201.
Либерална мисао у Србији, прилози историји либерализма од краја XVIII до средине XX века, Београд 2001, Зборник за историју Матице Српске бр. 74, Нови Сад2006,192-196.
 ◦ Некролози о патријарху српском Георгију Бранковићу, Истраживања бр. 18, Нови Сад 2007, 229-239.
 ◦ Патријарх Георгије Бранковић и мађарска влада (стање српске аутономије на прелому векова), Зборник српско-мађарски односи кроз историју, Нови Сад 2007, 273-280.
 ◦ Ктиторска делатност патријарха Георгија Бранковића у Сремским Карловцима, Споменица историјског архива Срем 7, Сремска Митровица 2008, 46-62.
Сремска Митровица- град вреднији од царске кћери, Споменица историјског архива Срем 7, Сремска Митровица 2008, 183-188.
Избор Георгија Бранковића за српског патријарха, Извори за историју и културу Војводине, 1, Нови Сад 2009, 275-293.
Милош Ковић, Дизраели и источно питање, Београд 2007, Зборник Матице српске за историју, бр. 79-80, Нови Сад 2009, 207-209.
Милош Јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-1912), Београд 2009, Зборник Матице српске за историју, бр. 79-80, Нови Сад 2009, 209-212.
Настава класичних језика у Карловачкој богословији 1875-1914, Античка култура, европско и српско наслеђе, Београд 2010, 72-79.
Национално-политичка борба Срба у Угарској 1848-1884, Истраживања бр. 21, Нови Сад 2010, 311-336.
Калајев осврт на друштвене и политичке прилике у Босни и Херцеговини 1890, Истраживања бр. 21, Нови Сад 2010, 337-343.
Српски црквено-народни сабор године 1837, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 2010, 249-255.
Манастири Карловачке митрополије по финанасијском прорачуну за 1902, Споменица историјског архива Срем 9, Сремска Митровица 2010, 127-175.
Црквено-народни сабори у политици Срба пречана 1690-1848, Извори за историју и културу Војводине, 2, Нови Сад 2010, 65-123.
Вест настојатељима фрушкогорских манастира о упокојењу митрополита Павла Ненадовића, Зборник Матице српске за Историју, бр 82, Нови Сад 2010, 133-137.
Пречанска штампа о проглашењу Црне Горе за Краљевину, Истраживања бр 22, Нови Сад 2011, 349-364
Потврдна диплома карловачког патријарха Прокопија Ивачковића, Истраживања бр 22, Нови Сад 2011, 333-338
Протокол једног краљевског опела, Зборник Матице Српске за историју, бр 83, Нови Сад 2011, 149-159
Фрушкогорски манастири у извештају саборског одбора за 1906 годину, Споменица историјског архива Срем, бр 10, Сремска Митровица 2011, 85-112
Застава о победама Црногораца на Вучјем долу и Фундинама, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 2011, 31-41
A Karlócai érsekség főpapsága és hívei a polgári házasságról 1894/95-ben, Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig, Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja 2010, 139-147
Слободоумно православље-милетићевци и конзервативци на црквено-народном сабору 1869/1870, Српске студије, бр 2, Београд 2011, 209-237
Демократија и демократско у идеологији српских либерала, Европа, античка и српска култура, Београд 2012, 62-75
Пречанска штампа о устанку у Босни и Херцеговини 1875-1876, Устанци и буне Срба у Турској у 19 веку, Ниш 2012, 141-161
Ктиторска и пастирска делатност патријарха Георгија Бранковића у Хабзбуршкој монархији и Америци 1890-1907, Војвођански простор у контексту европске историје, Нови Сад 2012, 287-301
Књаз Никола, пречани и Херцеговачки устанак 1882, Истраживања бр 24, 327-348
Никанор Грујић- беседник, научник, просветитељ, Антика и савремени свет- научници, истраживачи и тумачи, Београд 2013, 138-147
Између Аустријанаца и Мађара- парвно политички положај Срба у Хабзбуршкој монархији 1860-1868, ŠESTI MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJUM SUSRET KULTURA, Zbornik radova, Knjiga II, 955-965
Нестанак и смрт патријарха Лукијана Богдановића у пречанској политичкој јавности, Српске студије, бр 4, Београд 2013, 285-303.
Prejudices, Treatment and Nutrition of Typhus in Serbia during the War Years 1914-1915, Darko Gavrilovic, Dejan Mikavica, Novi Sad, Goran Vasin, WFL FE, 3-4, 639-645
О српским Црквено-народним саборима у Хабзбуршкој монархији 1861-1890, Годишњак Архива града Новог Сада, Нови Сад 2013, 31-45.
Либерали, Црква и српско-словачке везе 1860-1896, Зборник Српско-словачке везе, Трнава 2013,
Пречанска политика и Сарајевски атентат, Ћоровићеви сусрети, Гацко-Билећа 2014, 164-179.
Црногорско ослобођење Метохије 1912. у пречанској политичкој јавности, Српски народ на Балканском полуострву од 6 до 20 века, Ниш 2014, 149-163.
Преглед историје будимске епархије до 1918, (са Владаном Гавриловићем и Ненадом Нинковићем), Три века Карловачке митрополије, Нови Сад 2014, 103-126.
Владика Никанор Грујић у Црквеној и националној политици пречанских Срба (1848-1887), Три века Карловачке митрополије, Нови Сад 2014, 235-257.
Црквено-народни сабори код Срба у Хабзбуршкој монархији 1861-1914, Три века Карловачке митрополије, Нови Сад 2014, 285-306.
Карловачки патријарх Лукијан Богдановић, Војвођански простор у контексту европске историје, Нови Сад 2014, 411-433.
Избор Лукијана Богдановића за Карловачког патријарха 1908 године, Истраживања, бр 25, Нови Сад 2014, 301-314.
Последњи дани патријарха Георгија Бранковића – Црквено-народни сабор 1906/1907 и доношење Апоњијевог закона, Споменица историјског архива Срем, Сремска Митровица, 2014, 31-41.
Цркве и манастири Шабачке епархије по попису из 1879. Године, Мусеум, Шабац 2014, 233-242.
Свештенство Шабачке епархије по попису из 1879. Године, Мисцеланеа, Београд 2014, 263-272.
 ◦ Неадекватно сахрањивање као важан фактор у епидемијама куге код Срба у Хабзбуршкој монархији крајем 18 века-историјска анализа, Архив за целокупно лекарство, бр 11-12, 2014, Београд 2014, 764-768. (са Милицом Кисић Божић и Снежаном Божанић)
 ◦ Поповима да кројимо капу-антиклерикализам српске политичке елите у Хабзбуршкој монархији крајем 19 и почетком 20 века, Београдски историјски гласник, бр 6, Београд 2015, 193-214.
 ◦ Смрт између санитарних прописа и народних обичаја, куга у Срему 1795-1796, Зборник Матице Српске за друштвене науке, бр 151, Нови Сад 2015, 277-287 (са Ненадом Нинковићем)
Књаз/Краљ Никола, пречанска политика и питање Босне и Херцеговине 1908-1919, Ћоровићеви сусрети, Гацко 2015, 98-131.
Nikola Samardzic, Identity of Spain, Istrazivanja, br 26, Novi Sad 2015, 205-208.
Радош Љушић, Гаврило Принцип, оглед о националном хероју, Историјски часопис, бр 56, Београд 2015, 477-482.
Чаша жучи владике Мирона Николића- Карловачка митрополија у Првом свестком рату, Српске студије, бр 6, Београд 2016, 26-53.
Хроника метохијске трагедије- Радош Љушић, Време суровости, Београд 2015, Српске студије, бр 6, Београд 2016, 459-463.
Етнофилетизам као парадигма либералног и антиклерикалног код Срба у Хабзбуршкој монархији 1869-1875, Антика и савремени свет, Београд 2016, 41-50.
Стање истраживања историје Карловачке митрополије у другој половини 19. и почетком 20. века- поглед у недописану целину, Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука 2016, 257-267.
У вртлогу европске и балканске политике -Сузана Рајић, Спољна политика Србије, између очекивања и реалности 1868-1878, Београд 2015, стр 579, Историјски часопис, Београд 2016, 579-582.
О микроисторији Срема и Карловачке митрополије- Српска православна црквена општина Лаћарак, Споменица Историјског архива Срем, бр 15, Сремска Митровица 2016, 259-262.
Књаз Никола, Светозар Милетић и пречанска политика 1875-1876, Ћоровићеви сусрети историчара, бр 18, Гацко 2016, 249-273.
Етика у посланицама и писмима Петра I Петровића Његоша, Сусрет култура, Зборник радова, Нови Сад 2016,  (са Д. Васин)161-170.
Charles W Ingrao, The Habsburg Monarchy 1618-1815, Belgrade 2014, Istrazivanja br 27, Novi Sad 2016, 274-276.
Microunits Taban, Sentandreja and Pomaz as a Paradigm of Fighting Plague Epidemic 1738-1739, Acta historiae, stomatologhiae, pharmaciae, medicinae, veterinriae, br 35, Belgrade 2016, 43-55. (sa N. Ninkovićem)
The Impact of the Danube on the Urbanization in Novi Sad and Sremski Karlovci inthe 19th Century, Great Rivers Forum, 18th International Congress, Niznyi Novgorod 2016, book 1, 67-71.
Национално политичка борба Срба у Хабзбуршкој Монархији 1867-1918, Злочин у Сиригу 13. априла 1941- генеза, симбол, последице, Сириг 2017, 11-39
Јован Максимовић, Срем у време куге, Српска читаоница, Ириг 2015, 80 стр, ЗМСД, бр 159-160, Нови Сад 2016, 1082-1084.
Српски црквено-народни сабори и питање црквено-школске аутономије 1867-1918, Стотину двадесет гопдина од почетка борбе српског народа у Босни и Херцеговини за црквено-школску аутономију, Бања Лука 2017, 51-70.
Последњи попис манастира Карловачке митрополије 1919. годинe, Споменица Историјског архива Срем, бр 16, Сремска Митровица 2017, 93-128.
О историји Војне крајине (приказ књиге Ф. Моачанин) Споменица Историјског архива Срем, бр 16, Сремска Митровица 2017, 247-248.
Динамични пут српске спољне политике (приказ књиге Константин Никифоров), Споменица Историјског архива Срем, бр 16, Сремска Митровица 2017, 249-251.
Kosta Nikolić, A lost history – Serbia in the 20th century, Službeni glasnik, Beograd, 2016, pp. 418, Истраживања бр 28, Нови Сад 2017, 212-214.
Revolutions of 1848 and 1956 - Paradigm of Building the National Identity of Hungarians, Лимес плус, бр 1, Београд 2017, 9-21.
◦ Српска државност између Пеште и Беча 1790-1861, Српске студије бр 8, Београд 2017, 31-55.
◦ Role of Metropolitan Stefan Stratimirovic in Health Care Education of Serbs in the Habsburg Monarchy, Acta Historiae Medicinae, Phmarmaciae, Veterinae, Belgrade 2017, vol 1/2, 36-45. (са Ненадом Нинковићем)
◦ Pieter M Judson, Тhe Habsburg Monarchy, A New History, Belknap/Cambridge 2016, pp.567, Истраживања бр 29, Нови Сад 2018, 192-195.
◦ Nenad Ninković, Metropolitan Pavle Nenadović, Истраживања бр 29, Нови Сад 2018, 195-198.
◦ Michaela und Karl Vocelka, Franz Joseph I- Kaiser von Österreich und König von Ungarn, Eine Biographie, C.H. Beck-München 2015, 462 pp, Споменица Историјског архива Срем, бр. 17, Сремска Митровица 2018, 258-262.
◦ Милош Тимотијевић, Злато четника и партизана-деконструкција једног мита, финансије и отпор окупатору у Србији и Југославији 1945, Споменица Историјског архива Срем, бр. 17, Сремска Митровица 2018, 262-264.
◦ Слом црквено-школске аутономије и српски расколи-патријарх Лукијан Богдановић, Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука 2018, 241-263.
◦ Страдање цркве у Краљевини Србији током 1914 године, Српске студије бр 9, Београд 2018, 375-384.
◦ Сукоби конзервативаца и либерала на Црквено-народним саборима и Манастирско питање 1864/1865-1912, Из ризница Фрушкогорских манастира, Сремска Митровица 2018, 243-274.

Leksikografske odrednice:
Српски биографски речник, II, Нови Сад 2006.
◦ Валис Оливије, 34
◦ Василијевић Василије, 59
◦ Вучковић Петар, 551
◦ Гвозденовић Петар Вид, 641
Српски биографски речник, III, Нови Сад 2007.
◦ Давидов Светозар, 37-38;
◦ Деспинић Василије, 177.
◦ Димитровић Ђуро, 270.
◦ Дојић Лазар, 336-337.
◦ Докторовић Никола, 342.
◦ Ђорђевић Милош, 570.
◦ Ђорђевић Сава, 582.
◦ Ђурић Михаило од Соколграда, 657.
◦ Еремић Амфилохије, 710.
◦ Живановић Паја, 754-755.
◦ Живковић Јован, 771-772.
◦ Живковић Филип, 798.
◦ Зубовић Корнелије, 924-925.
Српски биографски речник, IV, Нови Сад 2009.
◦ Иђидовић Аврам, 109.
◦ Јакшић Данило, 234.
◦ Јамбрековић Јосиф, 256.
◦ Јелинек Матија, 371.
◦ Јоаникије, 415-416.
◦ Јовановић Константин, 535.
◦ Јонин Владимир, 716-717.
◦ Капетановић Миодраг, 819.
◦ Караџић Петар, 874.
Српски биографски речник, V, Нови Сад 2011.
◦ Круљ Нектарије, 396-397.
◦ Лалатовић Мирко, 539.
◦ Лашић Ђорђе, 559.
◦ Летић Георгије, 590.
◦ Луст Фрањо, 680.
◦ Максимовић Милан, 784.
◦ Мандић Милан, 821.
◦ Мандић Николај, 822-823.
◦ М анојловић Михаило, 843.
Српски биографски речник, VI, Нови Сад 2014.
◦ Мелетије, 365.
◦ Милаш Никодим, 461-462.
◦ Миливојевић Захарије, 496-497.
◦ Миливојевић Христофор.
◦ Милутиновић, Стефан-Требињац, 706.

Redakcije i uredništva:
◦ Координатор Научне трибине историчара, Одсек за историју Нови Сад 2011-2016.
◦ Члан редакције зборника Извори за историју и културу Војводине, 1-2, Нови Сад 2009-2010.
◦ Члан редакције зборника Војвођански простор у контексту европске историје, 1-2, Нови Сад 2012, 2014.
◦ Заменик главног и одговорног уредника часописа Балканске свеске, бр 1, Нови Сад-Нижњи Новогород, 2017-2018.

Učešće u komisijama i stručnim telima:
◦ Члан стручне комисије за друштвено-хуманистичке науке АП Војводине 2015.

Učešće na projektima:
◦ Балкан и Панонија кроз историју 2005-2006.
◦ Извори за историју и културу Војводине 2006-2010.
◦ Војвођански простор у контексту европске историје 2010-
◦ Историја Срба у Хабзбуршкој монархији 1526-1918, секретаријат за науку АПВ, 2014-2015.
◦ Пречански Срби у Првом Светском рату 1914-1918, секретаријат за науку АПВ, 2017-2018.

Gostujuća predavanja po pozivu:
◦ Бања Лука, Филозофски факултет, новембар 2013- јануар 2014.
◦ Саранск, Руска федерација, Географски факултет, април 2015.
◦ Нижњи Новогород, Руска федерација, Универзитет Лобачевски, мај 2016.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu