Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Branko Bešlin

Kontakt
◦ Kabinet: 350
◦ e-mail: beslin@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485-3940

Akademska karijera
◦ 2003. godine - Izbor u zvanje - docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Opšta istorija
◦ 2003. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Opšta istorija, (naslov rada: Evropski uticaji na srpski liberalizam od 1848. do sredine 80-ih godina XIX veka)
◦ 1996. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Nacionalna istorija, (naslov rada: Nemačka štampa u Vojvodini 1933-1941. godine)
◦ 1985. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija, (naslov rada: Svetozar Miletić i Narodna stranka u Velikoj istočnoj krizi 1875-1878. godine)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Evropska istorija XVI-XVIII veka
◦ Nemci u Jugoistočnoj Evropi
◦ Evropski uticaji na srpsku društvenu misao, prvenstveno istoriografiju
◦ Leksikografija

Bibliografija
Monografije, priređene knjige, udžbenici
1. Vesnik tragedije, Nemačka štampa u Vojvodini 1933-1941. godine, Novi Sad, Platoneum –Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001. 263. str.
2. Istorija bankarstva u Vojvodini, Novi Sad, Matica srpska, 2002. (koautor)
3. Istorija za VIII razred, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika, 2001. (koautor)
4. Evropski uticaji na srpski liberalizam u XIX veku, Novi Sad, Izadavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2005, 951. str.
5. Srpski biografski rečnik, I (A-B), Novi Sad, Matica srpska, 2005. 915. str. (Urednik za razdoblje 1918-1945)
6. Srpski biografski rečnik, II (V-G), Novi Sad, Matica srpska, 2006. 915. str. (Urednik za razdoblje 1918-1945)
7. Srpski biografski rečnik III (D-Z), Novi Sad, Matica srpska 2007, 927. str. (Urednik za razdoblje 1918-1945)
8. Srpski biografski rečnik IV (I-Ka), Novi Sad, Matica srpska 2009, 922 str. (Urednik za razdoblje 1918-1945)
9. Naseljavanje Nemaca u Vojvodinu, Platoneum, Novi Sad, 2006, 31. str.
10. Die Ansiedlung der Deutschen in derWojwodina, Novi Sad : Platoneum, 2006, 31. str.

Studije i ogledi, poglavlja u knjigama
1. Đura Jovanović u Bosansko-hercegovačkom ustanku i srpsko-turskim ratovima, Zbornik Matice srpske za istoriju, 36, 1987, 131-139.
2. Srbi iz Habsburške monarhije učesnici u bosansko-hercegovačkom ustanku i srpsko-turskim ratovima 1876-1878, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 3, Beograd, 1995, 305-370
3. Kulturno-prosvetni časopisi Nemaca u Vojvodini između dva svetska rata, Zbornik Matice srpske za istoriju, 52, 1995, 155-171.
4. Landwirt - Časopis Kulturbunda za poljoprivredu i zadrugarstvo, Zbornik Matice srpske za istoriju, 53, 1996, 161-171.
5. Nemci u srednjoj i jugoistočnoj Evropi - istorija, privreda, pravo, jezik, Zbornik Matice srpske za istoriju, 58, 1998, 233-245.
6. Neki problemi bankarstva u Vojvodini posle Prvog svetskog rata - Konvencija o Poštanskoj štedionici, Prilozi za istoriju bankarstva u Vojvodini, Novi Sad, 1998, 75-87.
7. Nemci u Vojvodini 1918-1941. godine, Tokovi Istorije, 1-4, Beograd,1999, 207-240
8. Nemačka katolička štampa u Vojvodini i njen spor sa Kulturbundom 1935-1941, Zbornik Matice srpske za istoriju, 59-60, 1999, 107-123.
9. Deutsches Und Serwisches Pressewewen in der Woiwodina 1918-1941 - Grundtendenzen und Entwicklung in ihrem Verhaltnis zu den Ereignissen sowie ihre Federkriege, 2. Dialog Symposion im Haus der Heimat, Wien, 2000, 19-29.
10. Svedočanstva i slutnje, predgovor knjizi: Milan Jovanović-Stoimirović, Dnevnik 1936-1941¸ Novi Sad, Matica srpska, 2000. (urednik izdanja)
11. Srpski liberalizam u XIX veku - geneze, ideje, stranačke podele, Zbornik za istoriju Matice Srpske, 67-68, 2003, 59-104.
12. Tri Istorije Rumuna na srpskom jeziku, predgovor knjizi: Njagu Đuvara, Kratka istorija Rumuna za mlade, Novi Sad, Platoneum, 2005. (redaktor izdanja)
13. Dva istorijska romana o Podunavskim Švabama, Istraživanja, 15, Novi Sad, 2004, 183-213
14. Naseljavanje Nemaca u Vojvodini u 18. veku, Nastava i istorija, 4 (2005), 25-38
15. O jednom popularnom udžbeniku istorije i njegovom autoru – Istorija sveta Miloša Zečevića iz 1880. godine, Nastava i istorija, 7 (2007), 127-147.
16. Srpski i Mađarski liberalizam u 19. veku – idejni i političke veze i podele, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa «Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju», Novi Sad 2007, 149-171.
17. Privredna problematika u štampi Nemaca u Vojvodini tridesetih godina XX veka, Istraživanja, XIX, Novi Sad 2008, 73-82.
18. Umetnost u službi izgradnje nacionalnog identiteta: „Velika Švapska seoba“ Adama Milera Gutenbruna i „Naseljavanje Švaba u Banat“, Štefana Jegera. u: Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine, zbornik radova, Novi Sad 2009, 327-343.
19. Nemci u Novom Sadu, u: Ime i prezime Novi Sad, Novi Sad, Prometej, 2010, 158-161.

Prikazi i kraći članci
1. Srbi iz Habsburške monarhije u bosansko-hercegovačkom ustanku i srpsko turskim ratovima, Dobrovljci u oslobodilačkim ratovima Srba i Crnogoraca, Zbornik sa naučnog skupa održanog u Kikindi 11. i 12. aprila 1996. godine, Beograd 1996, 1996, 21-27.
2. Srbi iz Habsburške monarhije dobrovoljci u srpsko Turskim ratovima 1876-78, Vojno istorijski glasnik, 3, 1996, 45-49.
3. Saradnicima Nastave istorije, Nastava istorije, 3, 1996,107-109.
4. Izveštaj «Branika» o otkrivanju spomenika bici kod Slankamena 18. avgusta 1892. godine, Spomenica istorijskog arhiva Srem, 4, 2005, 179-189.
5. Nikola Gaćeša (1924-2007), Nastava i istorija, 7 (2007), 178-180.
6. Piter Kalvokorezi, Gaj Vint, Totalni rat, Jugoslovenski istorijski časopis, 1-2, 1988, 201-203.
7. Andrej Mitrović, Ustaničke borbe u Srbiji, Jugoslovenski istorijski časopis, 3-4, 1988, 296-299.
8. Mile Bjelajac, Vojska kraljevine SHS, Zbornik Matice srpske za istoriju, 41, 1990, 211-213.
9. Dejvid Mekenzi, Apis, Beograd, 1988, Zbornik Matice srpske za istoriju, 42, 1990, 200-202.
10. Miloš Radojičin, Tovariševo, Novi Sad, 1991, Zbornik Matice srpske za istoriju, 44, 1991, 212-213.
11. Milan Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa, Zbornik Matice srpske za istoriju 244-247.
12. Džejms Džerald Vitrou, Vreme kroz istoriju , Zbornik Matice srpske za istoriju, 52; 199-201.
13. Braća Ruvarac u srpskoj istoriografiji i kulturi, Nastava istorije, 6, 1997, 141-145.
14. Lisjen Fevr, Martin Luter, Zbornik Matice srpske za istoriju, 57, 1996, 330-332
15. Enciklopedija srpske istoriografije, Nastava istorije,6, 1997, 151-154.
16. Katrin Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrig - Kleinstaatenpolitik und etnische Selbstbestimung auf dem Balkan, Zbornik Matice srpske za istoriju, 55, 216-218.
17. Žan Delimo, Nastanak i učvršćenje reformacije, Zbornik Matice srpske za istoriju, 59-60, 1999, 245-248.
18. O nasleđu i dugu, Vojvodina I-II, Novi Sad 2008, Letopis Matice srpske, god. 184, Decembar, Knj. 482, Sv. 6, Novi Sad 2008, 1320-1324.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu