Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Filozofija >
Mirko Aćimović

Kontakt
◦ Kabinet: 269
◦ e-mail: acim at ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021 485 3860

Akademska karijera
◦ 1992. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filozofske nauke
◦ 1990. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Zagreb,
Oblast: Filozofija
(teza: Problem prirode u savremenoj sovjetskoj filozofiji)
◦ 1985. godine - Magistratura, Pravni fakultet, Novi Sad,
Oblast: Sociološko pravne nauke
(naslov rada: Marksova kritika Hegelovog shvatanja društva)
◦ 1976. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Beograd,
Oblast: Filozofija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Ontologija logike
◦ Filozofija prirode: kosmologika, filozofija kvantne fizike i teorije relativiteta
◦ Logika i filozofija prirode kod Srba

Urednik časopisa Arhe (2004-2008), kourednik časopisa Godišnjak Filozofskog fakulteta Novi Sad (2006-7), urednik Edicije PHYSIS u Akademskoj knjizi u Novom Sadu od 2009 godine.

Bibliografija
Monografije, udžbenici
1. Logika naučne filozofije, Subotičke novine, Subotica, 1994.
2. Ontologike, Novi Sad, 1995.
3. Metalogike, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1997.
4. Uvod u logiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1999.
5. Logos i physis, Prosveta, Novi Sad, 2003.
6. Elementi logike, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2004.
7. Filozofija mišljenja, Futura publikacije, Novi Sad, 2007.
8. Ontologija prirode, Akademska knjiga, Novi Sad, 2009.

Studije i ogledi
1. Dijalektika apsolutnog duha, Dometi, Sombor, 19/197.
2. Srednjoškolska omladina između religije i ateizma, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 57/1983.
3. Sovjetska sociologija, Naše teme, Zagreb, 7-8/1983.
4. Materijalistička dijalektika kao teorija razvoja, Naše teme, Zagreb, 11/1983.
5. Perspektive čoveka, Naše teme, Zagreb, 6/1984.
6. Savremena marksistička filozofija u inostranim zemljama, Naše teme, Zagreb, 12/1984.
7. Ideja čoveka u savremenoj filozofiji, Filozofska istraživanja, Zagreb, 11/1984.
8. Marks i filozofska antropologija, Savremenost, Novi Sad, 1-2/1985.
9. Filozofija, nauka i sovjetsko društvo, Filozofska istraživanja, Zagreb, 18/1986.
10. Filozofska rekonstrukcija pseudomarksizma, Filozofska istraživanja, Zagreb, 22/1987.
11. Savremena sovjetska sociologija, Naše teme, Zagreb, 11/1987.
12. Smena paradigmi mišljenja, Naše teme, Zagreb, 5/1988.
13. Gnoseološki kontekst Boškovićeve Teorije prirodne filozofije, Filozofska istraživanja, Zagreb, 32-33/1989.
14. Filozofija naučne spoznaje, Filozofska istraživanja, Zagreb, 1990.
15. Metafizika dijalektike, Naše teme, Zagreb, 6/1990.
16. Logika kritike, Dnevnik, Novi Sad, 16.12.1992.
17. Ontologika morala, Dnevnik, Novi Sad, 7.4.1993.
18. Prilog metodici nastave logike, Nastava i vaspitanje, Beograd, 1-2/1994.
19. Umetnost mišljenja, Sveske, Pančevo, 21/1994.
20. Ničeova estetika, To jest, Novi Sad, 32/1994.
21. Logika kritike i kritička ontologija, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXI-XXII/1994.
22. Ontologika umetnosti, Letopis Matice srpske, Novi Sad, mart 1995.
23. Princip filozofije, Srpska politička misao, Beograd, 4/1995.
24. Ničeova estetska logika, Zbornik radova «Niče i moderna estetika», Estetičko društvo Srbije, Beograd, IX/1995.
25. Uvod u Hegelovu psihologiku, Zbornik radova  Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 3/1995.
26. Naučni pojam logičke filozofije, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXIII/1995.
27. Logika misticizma, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 98/1995.
28. Beleška o teologici, Zbornik radova «Pojam boga u filozofiji», N. Sad, 1996.
29. Intuicija uma. Theoria, Beograd, 4/1996.
30. Mit i logos, Zbornik radova Filozofskog fakulteta «Mit», Novi Sad, 1996.
31. Noetika praktičkog znanja, Zbornik radova «Sreća i stvaranje», Novi Sad, 1997.
32. Um i transcendencija, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXV/1997.
33. Umetnost i istina bića, Zbornik radova «Čemu umetnost», Estetičko društvo Srbije, Beograd, 1998.
34. Ogled o dijalogu, Književna reč, Beograd, 504/1998.
35. Uvod u fenomenologiku. Hegel i Huserl, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, XXVI/1998.
36. O filozofiji prirode kod Srba, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 104-105/1998.
37. Estetičko mišljenje Anice Savić Rebac, Srbistka, Priština, 1-2/1998.
38. Jezik ontologije, Zbornik radova «Filozofija, jezik, zajednica», Srpsko filozofsko društvo, Beograd-Sremski Karlovci, 1999.
39. Ajnštajn i naučni racionalizam, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, XXVIII/2000.
40. Estetičko mišljenje Anice Savić Rebac, Zbornik radova «Srpska estetika XX veka», Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2000.
41. Eros i logos, Zbornik društveno-humanističkih nauka, Banja Luka, 1/2001.
42. Hajzenberg i prirodna filozofija, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 114-115/2003.
43. Kant i metafizika prirode, Arhe, Novi Sad, 1/2004.
44. Ontološke kategorije Aristotelove filozofije prirode, Arhe, Novi Sad, 2/2004.
45. Apsolutni princip teorije relativiteta. Ajnštajn i Njutn, Arhe, Novi Sad, 4/2005.
46. Prilog istorijskoj rekonstrukciji filozofije duha. Uvodni deo, Arhe, N. Sad, 4/2005.
47. Ajnštajn i moderna kosmologija, Filozofski godišnjak, Banja Luka,3/2005.
48. Ideja filozofske matematike, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, XXXI, 2006.
49. Ideja spekulativne fizike. Šeling i Hegel, Arhe, 5-6/2006.
50. Helensko mišljenje kosmosa, Filozofski godišnjak, 4/2006, Banja Luka.
51. Pozitivizam i teorija relativnosti, Filozofska istraživanja, Zagreb, 2/2007.
52. Ka teoriji evolucije, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXII, 2007.
53. Sinnlichkeit und Reflexion. Erkenntnistheorie bei Ruđer Bošković, Annals of the West University of Temisoara, Series Philosophy and Communication Sciences, Vol.II (XIX), 2007.
54. Marksizam i teorija evolucije, Arhe, 7/2007.
55. Teleologija i biološki redukcionizam, Arhe, 9/2008.
56. Ogled o vitalizmu, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXIII, 2008.
57. Sistem filozofije Mihaila Hristifora Ristića: Propedeutika filozofije, Arhe, 10/2008.
58. Sistem filozofije Mihaila Hristifora Ristića: Propedeutika filozofije, Tradicija nastave filozofije,   I/2008.
59. Dijalektika života. Oparin i Darvin, Arhe, 11/2009.
60. Sistem filozofije Mihaila Hristifora Ristića: Teorijska filozofija, Tradicija nastave filozofije, II/2009.
61. Darvinizam i evolucija čoveka, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, XXXIV/2, 2009.
62. Sistem filozofije Mihaila Hristifora Ristića: Logika, Tradicija nastave filozofije, III/2009.
63. Platon i kvantna fizika, Arhe, 13/2010.
64. Neokantovska logika Konstantina Brankovića,  Tradicija nastave filozofije,IV/2010.
65. Zakon prirode. Ogled o Ruđeru Boškoviću, Arhe, 15/2011.
66. Teorijska filozofija Mihaila Hristifora Ristića, Filozofski godišnjak, VII/7, Banja Luka, str.105-158.
67. Ontološki osnov prirodne filozofije. Ogled o Ruđeru Boškoviću, Istorija srpske filozofije I, priredila Irina Deretić, Evro-Đunti, Beograd, 2011.
68. Šestodnevi u srpskoj filozofiji prirode, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVI-2/2011.
69. O početku srpske filozofije, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 136/2011.
70. Transcendental Reception of Experimental Philosophy. Kant and Newton, Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Filosofie, vol. VI (XXIII), 2011.
71. Sinteza znanja, Istorija srpske filozofije II, priredila dr Irina Deretić, Evro-Đunti, 2012.
72. Logika Branislava Petronijevića,Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVII-1, Novi Sad, 2012.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu