Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Filozofija >
Milenko A. Perović

Kontakt
◦ Kabinet: 251
◦ e-mail: perovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021 485 3860

Akademska karijera
1995. godine: Izbor u zvanje redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filozofske nauke
1992. godine: Izbor u zvanje vanrednog profesora, Filozofski fakultet Novi Sad;
1987. godine: Izbor u zvanje docenta, Filozofski fakultet Novi Sad;
◦ 1984. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Zagreb,
Oblast: Filozofske nauke
◦ 1974. godine: Završene osnovne studije filozofije, Filozofski fakultet, Beograd,
Oblast: Filozofske nauke

Rad na Fakultetu
◦ 1988-1990. i 2006-2008. – član Saveta Univerziteta Novi Sad,
◦ 1988. Suosnivač studijske grupe za filozofiju i sociologiju, Filozofski fakultet Novi Sad,
◦ 1988-2010. – član Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta (više mandata),
◦ 1990. – Osnivač i prvi šef Katedre za filozofiju,
◦ 1994. – Osnivač Odseka za filozofiju,
◦ 1994-2010. Šef Odseka za filozofiju (više mandata);

Rukovođenje naučno-istraživačkim projektima

  1. Struktura jugoslovenskog društva, (šef tima za Vojvodinu) u periodu 1986-1987.
  2. Savremeni problemi filozofije marksizma, (1990-1995); Ministarstvo za nauku Republike Srbije;
  3. Pravci razvoja savremene filozofije, (1996-2000); Ministarstvo za nauku Republike Srbije;
  4. Transformacije filozofije i savremeno društvo, (2001-2005); Ministarstvo za nauku Republike Srbije;
  5. Mesto filozofije u savremenom društvu, (2005-2006); Pokrajinski sekteratijat za nauku i tehnološki razvoj Pokrajine Vojvodine;
  6. Nastava filozofije u najstarijim srpskim gimnazijama, (Sr Karlovci, Novi Sad“, 2008-2010.); Ministarstvo nauke Republike Srbije;
  7. Nastava filozofije u vojvođanskim gimnazijama u međuratnom periodu (2011-  ); Ministarstvo nauke Republike Srbije;

Bibliografija
Knjige
1. Svijet malograđanina, Izd. pod. „August Cesarec“, Zagreb, 1989; str. 360; Recenzenti: dr M. Kangrga i R. Kalanj;
2. Hegel i problem savjesti, "Bratstvo-Jedinstvo", Novi Sad, 1989; str. 122; Recenzenti: dr I. Paić i N. Daković;
3. Granica moraliteta, "Dnevnik", Novi sad, 1992; str. 273; Recenzenti. Dr M. Kangrga, dr S. Žunjić;
4. Problem početka u filozofiji (Uvođenje u Hegelovu filozofiju)" , "Vrkatić", Novi Sad, 1992; str. 285; Recenzenti: dr. S. Žunjić i dr Z. Kučinar;
5. Istorija filozofije  (1. izdanje), Katedra za filozofiju, Filozofski fakultet Novi sad, 1994; str. 323; Recenzenti: dr V. Simeunović, dr M. Todorović, dr B. Balj;
6. Istorija filozofije (2. izdanje) s Kratkim rečnikom filozofskih pojmova, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 1997; str. 343; Recenzenti: dr V. Simeunović, dr M. Todorović i dr B. Balj;
7. Etika, Novi Sad, 2001; INED CO "Media"; Novi Sad, 2001; str. 488; Recenzenti: dr V. Simeunović, dr M. Kulić;
8. Uvod u filozofiju s policijskom etikom, "Futura publikacije", Novi Sad, 2003; str. 152; Recenzenti: dr M. Aćimović, dr V. Simeunović;
9. Uvod u etiku, s Rječnikom etičkih pojmova, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2003; str. 143; Recenzenti: dr V. Simeunović, dr M. Kulić;
10. Istorija filozofije (3. izdanje), Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad; 2003; str. 320; Recenzenti: dr M. Todorović, dr V. Simeunović;
11. Praktička filozofija, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2004; Recenzenti: dr Mišo Kulić, dr Vojin Simeunović; str. 5-321; ISBN 86-80271-24-1;
12. Vrijeme cinizma (Kratki filozofsko-politički eseji), Pobjeda, Podgorica 2007; str. 7-228; ISBN 978-86-309-0239-0, COBBIS. CG-ID 11966736
13. Etika medija, "Bijeli Pavle", Podgorica 2007., str. 5-147; ISBN 978-  86-85733-06-2;
14. Filozofske rasprave, Ed. Filozofska istraživanja, Filozofski fakultet Zagreb, 2011; str. 5-311; INBN 978-953-164-156-2;
15. Pet studija o Hegelu, Ed. Filozofska biblioteka, Filozofski fakultet Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-6065-114-5
16. Perović, Milenko (2012), Karakteri. Etička parerga, "Pobjeda", Podgorica, str. 5-360; ISBN:  978-86-309-03687; COBBIS.CG ID 20804112.
17. Filozofija morala, Cenzura, Novi Sad, 2013; ISBN 978-86-86559-17-3
18. Filozofski brevijar, Arhe, Filozofski fakultet Novi Sad, 2014; ISBN 978-86-6065-205-0

Prevodi
1. Istorija etike (autori: A.A.Huseinov, G. Irlic); Književna zajednica, Novi Sad, 1992; str. 310; prevod s ruskog jezika, redakcija teksta i redaktorske napomene Milenko A. Perović  (str. 285-307);

Članci
1. Problem odraza i teorija istine; "Ideje", Beograd, br. 6/1977; "Polja", Novi Sad, 228/1978;
2. Antinomije obrazovanja i naučnog mišljenja, "Savremenost", Novi Sad, 7-8/1978;
3. Toma Akvinski: između teološkog vina i filozofske vode, "Polja", Novi Sad, br. 232/1978;
4. Veseli nauk ili bilješke o jeziku i stilu, "Oko", Zagreb, br. 174/1978;
5. Dia-logos i intelektualni gladijatori, "Oko", Zagreb, veljača 1979;
6. Logos u upotrebi, "Dijalog", Sarajevo, 1-2/1979;
7. Logos u upotrebi, "Ideje", Beograd, br. 4/1979;
8. Naučna svijet i stav rezerve, "Savremenost", Novi Sad, 4-5/1979;
9. Zli dusi nauke, "Oko", Zagreb, br. 178/1979;
10. Bilješke o malograđanskom ukusu, "Polja", Novi Sad, maj 1979;
11. Pribilješke o odnosu malograđanskog i primitivnog mentaliteta, "Oko", Zagreb, avgusta 1979;
12. Janusova lica malograđanstva, "Socijalizam", Beograd, br. 7-8/1979;
13. Malograđanstvo i snobizam, "Pregled", Sarajevo, 11-12/1979;
14. Zapis o malograđanskom moralu, "Pitanja", Zagreb, 11-12/1979;
15. Tradicionalno malograđanstvo u građanskom ambijentu egzistencije, "Savremenost", Novi Sad, 1-2/1980;
16. Zapis o malograđanskom hedonizmu, "Glas omladine", Novi Sad, juni 1980;
17. Malograđanski entitet u predgrađanskoj egzistenciji, "Polja", Novi Sad, juli 1980;
18. Disput o tzv. socijalističkom moralu, "Socijalizam", Beograd, 7-8/1980;
19. Patrijarhalni moral, ovdje i sada, "Oko", Zagreb, br. 215/1980;
20. Disput o politikantstvu, "Oko", Zagreb, avgusta 1981;
21. Novi malograđanski slojevi i problem njihovog određenja, "Polja", Novi Sad, juni 1982;
22. Politika i teorijska kritika društva, "Marksistička misao", Beograd, br. 5/1982;
23. Inteligencija i malograđansko mišljenje stvarnosti, "Savremenost", Novi Sad, br. 6/1982;
24. Marginalije o moći, "Savremenost, Novi Sad, br. 9/1982;
25. Izmjena svijeta ili metafizika ideje istorije, "Savremenost", Novi Sad, br. 7-8/1983;
26. Izmjena svijeta ili metafizika ideje istorije (prevod na slovački jezik), časopis "Svetlošč", Novi Sad, br. 3/1983;
27. Malograđanski entitet u savremenom društvu, "Rukovet", Subotica, 1-2/1983;
28. Teorijski um, praktički um i moć, "Savremenost", Novi Sad, br. 3-4/1983;
29. Avangardno biće Partije ili udobna smještenost u otuđenju, "Marksistička misao", Beograd, br. 1/1984;
30. Horror vacui ili o tzv. krizi morala, "Savremenost", Novi Sad, br. 5/1984;
31. Moderni čovjek između formule i forme, "Savremenost", Novi Sad, br. 7-8/1984;
32. Prilog razumijevanju paroksizma naše savremene situacije, "Marksistička misao", Beograd, br. 5/1984;
33. Kapital kao bitak građanskog svijeta, "Savremenost", Novi Sad, br. 9/1984;
34. Političko biće malograđanstva, "Ideje", Beograd, br. 5-6/1985;
35. Heuristički smisao Marksove teorije klasa, "Pogledi", Split, br- 5-6/1985;
36. Vrijeme anomije, "Savremenost", Novi Sad, br. 4-5/1985;
37. Malograđanstvo i moralizam, Treći program Radio Beograda, nedjeljni ciklus, decembar 1985;
38. Teleologija tehnike, "Savremenost", Novi Sad, br. 7-8/1986;
39. Činovništvo i inteligencija, "Savremenost", Novi Sad, br. 11-12/1986;
40. Friedrich Nietzsche versus Minotaur savjesti, "Filozofska istraživanja", Zagreb, br. 18/1986;
41. Slučaj Tolstoj: pobuna savjesti i nemoć lijepe duše, "Letopis Matice srpske", Novi Sad, br. 5/1987;
42. Hegelijanski korijen Marksovog prevladavanja etičkog problema, "Savremenost", Novi Sad, br. 3-4/1987;
43. Bit pojma i pozicije savjesti: Hegel i Jakobi, "Ideje", Beograd, br. 3/1988;
44. O Hegelovom pojmu zla, "Savremenik", Beograd, br. 12/1988;
45. Hajdeger i pitanje o individuaciji, Zbornik Instituta za filozofiju i soc. (1989), Filozofski fakultet Novi Sad;
46. Partija i oportunizam, "Marksistička misao", Beograd, br. 3-4/1989;
47. Rađanje individuacije iz duha hibrisa, "Savremenost", Novi Sad, br. 3-4/1989;
48. Napomene o univerzalnom građanskom društvu, "Savremenost", Novi Sad, br. 11/1989;
49. Filozofijski krešendo Milana Kangrge, "Letopis Matice srpske", Novi Sad, oktobar 1990;
50. Građanski bitak slobode, Zbornik Filozofskog fakulteta Novi Sad (1991);
51. Nekoliko postavki o biti ideološkog, Zbornik Instituta za filozofiju i soc. (1992), Filozofski fakultet N. Sad;
55. Ideja fenomenologije duha u Hegelovom predavanjima iz filozofije religije, "Filozofski godišnjak", Beograd, br. 6/1993;
53. Ideja fenomenologije duha u Hegelovoj „Filozofiji religije“, Treći program Radio Beograda, decembar 1993;  
54. O utemeljenju filozofije prava, "Letopis Matice srpske za društvene. nauke", br. 95; Novi Sad, 1994; str. 115-121;
55. Etički stavovi u perinatologiji, Zbornik Medicinskog fakulteta, Novi Sad, 1994;
56. Lajbnic kao metafizičar, Pogovor prevodu Lajbnicove knjige "Novi ogledi o ljudskom razumu", BIGZ, Beograd, 1995;
57. Temeljni karakter Hegelove filozofije, Zbornik Odseka za filozofiju i sociologiju (1995), Filozofski fakultet Novi Sad; str. 172-185;
58. Hegel i problem utemeljenja praktičke filozofije, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 99/1995; str. 7-24;
59. Mitologem sudbine i rađanje moralnosti, Zbornik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1996);
60. Hegelov pojam boga, Zbornik "Pojam boga u filozofiji", Kulturni centar i Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Novi Sad, 1996; str. 17-34;
61. Rene Dekart i rađanje intelektualiteta moderne epohe, "Theoria", Beograd, br. 4/1996; str. 97-110;
62. Platon i problem početka u filozofiji, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, br. 25/1997; str. 459-471;
63. Etika i pedagogija, "Pedagoška stvarnost", Nov Sad, br. 7-8/1997; str. 519-528;
64. Problem zasnivanja praktičke filozofije kod Hegela, Zbornik "Sreća i stvaranje", Kulturni centar i Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1997; str. 21-39;
65. Filozofski pojam ljubavi, Zbornik s Međunarodnog simpozijuma, Matica srpska, Novi Sad, 1999;
66. Moderni pojam vremena i pojam povijesti, Matica, Cetinje; br. 1/2000; str. 165-182;
67. Filozofsko razumijevanje pojma čovjeka, Matica, Cetinje, br. 3/2000; str. 117-144;
68. O biti savjesti, Matica, Cetinje, br. 6/2001; str. 123-146;
69. Vrijeme cinizma, Matica, Cetinje-Podgorica; br. 7-8/2001; str. 7-18;
70. Pojam ličnosti u filozofiji njemačkog idealizma, Matica, Cetinje-Podgorica, br. 9-10/2002; str. 155-165;
71. Ethos i demokratija, Matica, Cetinje-Podgorica, br. 11-12/2002; str. 41-51;
72. O temelju Hajdegerove diskusije s Hegelom, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, br. 114-115/ 2003; str. 7-20;
73. Filozofsko razumijevanje običaja kao oblika praksisa, Matica, Cetinje-Podgorica, br. 17/2004; str. 41-64;
74. Moral i pravo. Etika i filozofija prava, Doclea, Podgorica, br. 4/2003; str. 7-44;
75. Dvije vertikale Milana Kangrge, "Filozofska istraživanja", Zagreb, br. 94-95/2004;
76. Epohalni smisao Kantove filozofije, "Arche", Novi Sad, br. 1/2004; str. 5- 23;
77. Praktički silogizam kod Aristotela i Hegela, "Arche"; Novi Sad, br. 2/2004; str. 59-72;
78. Filozofsko-etička sinteza Milana Kangrge, »Arhe«, Novi Sad, br. 3/2005; str. 213-217., ISSN 1820-0958, UDK 17 Kant.
79. Filozofska bit teorija prirodnog prava, Pravni zbornik, Podgorica, 2005., ISSN 0350-6630, str. 7-36;
80. Kantov i Hegelov pojam slobode, Matica, Cetinje-Podgorica, br. 22-23/2005., str. 61-88; ISSN 1450-9059;
81. Hronika montenegrina. Filiozofsko-istorijski esej, Matica, Cetinje-Podgorica, br. 21, 2005., str. 7-26, ISSN 1450-9059;
82. Hegel i spor konzekvencijalizma i deontologije, „Arhe“, br. 4/2005., str. 187-194., ISSN 1820-0958, UDK 114;
83. Hegel und die Frage der philosophischen Begründung der Bioethik, Integrative Bioethik, Akademia Verlag Sankt Augustin, poglavlje 5, 2006, str. 78-87, ISBN: 978-3-89665-372-7;
84. Pojam praksisa kod Aristotela, Kanta i Hegela, Matica, Cetinje-Podgorica, br. 25/2006, str. 115-132, ISSN 1450-9059;
85. Odnos fenomenologije duha i nauke logike kod Hegela, Arhe, Novi Sad br. 5-6/2006., str. 23-50, ISSN 1820-0958, UDK 130.121:16;
86. Hegelova Fenomenologija duha, Matica, Cetinje-Podgorica, br. 27-28/2006; str. 129-174, ISSN, 1450-9059;
87. Hegelova fenomenologija volje i stav pluralizma, Filozofska istraživanja, Zagreb, br. 101/2006., str. 23-27, ISSN 0351-4706, UDK 165.62:17.021.2: 141.113;
88. Hegel und die Frage der philosophischen Begründung der Bioethik, Integrative Bioethik, Ante Čović/Thomas Soeren Hoffmann (Hrsg.), Academie Verlag, Sankt Augustin, 2007.
89. Der moderne Begriff der Zeit und der Begriff der Geschichte (Über das Fundament der Heidegger'schen Auseinandersetzung mit Hegel), Synthesis philosophica, No. 42; Zagreb 2007; str. 141-156, UDC 1, ISSN 0352-7885, CODEN Syphe 5, UDC 161,1:115.,
90. Der Begriff des Lebens in der Hegels Philosophie/Pojam života u Hegelovoj filozofiji, Zbornik »Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije«, Sarajevo-Buchum, 2007; str. 35-41; ISBN 978-9958-9214-0-5;
91. Marksov pojam dijalektike, Arhe, Novi Sad, br. 7, 2007, str.7-34, ISSN 1820-0958, UDK 130.121.7,
92. Hajdeger i praktička filozofija, »Arhe«, br. 8/2007; str. 7-41., ISSN 1820-0958, UDK 17 17.023.1;
93. Der Begriff des Lebens bei Kant und Hegel, Zbornik „Integrative Bioethik“, Akademia Verlag, Sankt Augustin, Bochum, 2008;
94. Evropska gimnazija i tradicija nastave filozofije, Zbornik Tradicija nastave filozofije, Propaideia I, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2008., str. 9-25; ISBN 978-86-6065-006-3
95. Rene Dekart i moderni logocentrizam, Matica, Podgorica-Cetinje, br. 32/33, 2007-2008, str. 7-27., ISSN 1450-9059;
96. Frojdov pojam savjesti, Godišnjak Filozofskog fakulteta Novi Sad, XXXIII -1, 2008., str. 185-190., UDK 17.024, 1 Freud, S.
97. Kangrgin pojam vremena, Arhe, 09/2008., Novi Sad, str. 209-214;
98. Filozofski pojam smrti,  Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, „Čovjek i priroda“, Novi Sad 2008., str. 84-90.
99. Aristotel, Hegel, Hajdeger: politika i antipolitika, Arhe, Novi Sad, br. 10, 2008, str.7-34, ISSN 1820-0958, UDK 130.121.7,
100. Das Methodenproblem in der Ethik und Bioethik, in: Walter Schweidler (Hrsg), Wert und Würde der nichtmenschlichen Kreatur (Value and Dignityof the Nonhuman Creature), Academia Verlag, Sankt Augustin 2009. str. 141-148., ISBN 978-3-98665-466-3;
101.Etičke granice bioetike, Arhe, br. 12/2009., Novi Sad, str.7-24; ISSN 1820-0958; UDK 10/14(05);
102. Gimnazijska filozofija između političke pragmatike i pedagoške paradigmatike, Zbornik Tradicija nastave filozofije, Propaideia II, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2009., str. 9-23; ISBN 978-86-6065-006-3;
103. Humbolt i Hegel: gimnazija između filantropizma i neohumanizma, Zbornik Tradicija nastave filozofije, Propaideia III, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2009., str. 9-24; ISBN 978-86-6065-006-3;
104. Slobodno vrijeme i sloboda, Filozofska istraživanja, Zagreb, sv.2/2009., str. 245-254., ISSN 0351-4706;
105. Etika medija kao regulacija delanja, Zbornik »Mediji i društvo, III – Etika i javni interes, prir. B. Damjanović, Nikšić: Civilni forum, 2009., str. 8- 21.
106. Filozofska propedeutika kao disciplina i nastavni predmet u gimnazijama, Zbornik Tradicija nastave filozofije, Propaideia IV Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2010., str. 9-27; ISBN 978-86-6065-006-3;
107. Die philosophisch-axiologischen Grundlagen der Bioethik, Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus, Hrsg. Ante Čović, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2010., S. 101-105; ISBN 978-3-89665-503-5;
108. Platon i paradoksija početka u filozofiji, Arhe, 13/2010., Novi Sad, str. 1-13; ISSN 1820-0958 (Novi Sad) UDK 10/14 (05);
109. Mitologija vs. filozofija povijesti, Arhe, 14/2010, Novi Sad, str. 1-27; ISSN 1820-0958 (Novi Sad) UDK 10/14 (05);
110. Ethos iBlonde „Bestie“. Aporetika Ničeove kritike morala, Arhe, 15/2011, Novi Sad, str. 3-25; ISSN 1820-0958 (Novi Sad) UDK 10/14 (05);
111. Ethik gegen Bioethik, , Hrsg. Walter Schweidler, Bd. 19, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2010., S. 21-25; ISBN 978-3-89665-568-4
112. Pojam ličnosti kod Kanta i Hegela, Arhe, br. 16/2011., str. 1-17; ISSN 1820-0958 UDK 10/14 (05);
113. Interbellum i gimnazijska filozofija, Zbornik Tradicija nastave filozofije, Propaideia V, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2011., str. 9-29; ISBN 978-86-6065-101-5;
114. Cimerman kao propedeutičar, Zbornik Tradicija nastave filozofije, Propaideia VI, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2012., ISBN 978-86-6065-150-3; UDK 1 Zimmermann, str. 9-18.
115. Der Begriff des Lebens bei Kant und Hegel, Bioethik und Bildung, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2014, poglavlje 1, str. 45-52, ISBN 978-3-89665-502-8;

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu