Početna > Fakultet > Konferencije >

Arhiva prethodnih konferencija

2017.

◦ Konferencija Populizam, izbeglička kriza, religija, mediji, 26. maj 2017. Novi Sad (Poziv SRP, Poziv ENG) - Program
ELALT 4 - 4th International Conference on English Language and Anglophone Literatures Today, March 25, 2017 (Program)

2016.

Skup Novi Sad Linguistic Colloquium 6, Filozofski fakultet, 27. decembar 2016.
Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 6, 17. decembar 2016.
Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, 1. decembar 2016.
◦ Skup LES ÉTUDES FRANÇAISES AUJOURD’HUI – La francophonie dans tous ses états, 4. i 5 novembar 2016.
◦ Naučno-stručni skup: MINI CONFERENCE ON POLITICAL PSYCHOLOGY IN SOUTH-EASTERN EUROPE/MINI KONFERENCIJA „POLITIČKA PSIHOLOGIJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI“, 7-9.10.2016.
OSMA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MOSTOVI MEDIJSKOG OBRAZOVANJA 2016, 27-28. maj 2016. godine
(PozivSR, PozivENG)
      -
Program DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES AND SOCIO - EDUCATIONAL CHANGES
      - Program Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu
Četvrti Međunarodni festival studenata novinarstva „On the Record“, 27. maj 2016. godine, Filozofski fakultet
◦ TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDENTATA PEDAGOGIJE „INOVACIJE U OBRAZOVANJU“, 27. i 28. MAJ 2016. Filozofski fakultet, Novi Sad (Poziv, Program)
Konferencija KOLEKTIVNO PAMĆENJE I ZABORAV, u organizaciji Odseka za sociologiju, 15. i 16. maj 2016. godine, Filozofski fakultet (Program)
Stručna konferencija Podrška porodici: aktuelni trendovi u razvoju programa kućnih poseta porodicama, Filozofski fakultet, Novi Sad, 14.5.2016. godine (Poziv, Agenda)
Seminar "Aktuelna pitanja nastave ruskog jezika kao stranog i ruske književnosti u srpskim školama i na fakultetima" od 24. do 26. 2. 2016. godine

2015.

Skup Novi Sad Linguistic Colloquium 5, 27. decembar 2015. godine, Filozofski fakultet (PROGRAM)
Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, 1. decembar 2015. GALERIJA
Skup NIČE I KULTURA RESENTIMANA, 1. decembar 2015. godine, Filozofski fakultet (Poziv)
PETI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – NOVE TENDENCIJE U TEORIJI I PRAKSI, 27.-29. novembar 2015. godine, Filozofski fakultet, Novi Sad (PozivSR, PozivEN, PozivFR) PROGRAM KONFERENCIJE
Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 5, program, 31. oktobra 2015. godine, Filozofski fakultet
SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI, 29-31. oktobra 2015. godine
270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, 16. oktobar, Filozofski fakultet
Međunarodna naučna konferencija Društvo i prostor, 25. i 26. septembra 2015. (Poziv SR, Poziv ENG)
Međunarodna konferencija Značaj porodice u formiranju kreativne ličnosti, 25 i 26. septembra, Filozofski fakultet
9. međunarodni naučni skup ANTIKA I SAVREMENI SVET DANAS, 25. septembar, Filozofski fakultet
1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IZ KVANTITATIVNE MORFOLOGIJE, 11-12. jul 2015. godine
Međunarodna naučna konferencija: Mostovi medijskog obrazovanja 2015, 22-23. maj 2015. godine (PROGRAM, PROGRAMME)
Treći ELALT (English Language and Anglophone Literatures Today)

2014.

SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI, (29.-31. oktobra 2015. godine)
Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, (4. decembar 2014. godine)
Osmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA, (1-3. decembra 2014. godine)
Konferencija: Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4, (22. novembar 2014. godine)
Međunarodna naučna konferencija Komunikacija, kultura, stvaralaštvo: nove naučne paradigme, (3-5. oktobra 2014.) Poziv(.doc), BOOK OF ABSTRACTS(.pdf), Program konferencije(.pdf)
Third IATIS Regional Workshop – Western Balkans: Translator and Interpreter Training (25-26 September 2014), Official Website of the Third IATIS Regional Workshop, (plakat)
Konferencija Odseka za medijske studije u maju
23. i 24. maj 2014. Medjunarodna konferencija Mostovi medijskog obrazovanja
23. i 24. maj Konferencija Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu
24. maj 2014. Regionalni festival studentskih radova "On the record"

2013.

SUSRET KULTURA, (30.11.2013.) / ENCOUNTER OF CULTURES, (30/11/2013)
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA LIČNOSTI VOJVOĐANSKOG PROSTORA. VOJVOĐANSKI PROSTOR U KONTEKSTU EVROPSKE ISTORIJE(23. novembar 2013.)
Treća međunarodna naučna konferencija "Jezici i kulture u vremenu i prostoru" (16.11.2013.)
Međunarodna konferencija mađarskih lingvista Frazeologija i nauka o prevođenju/Frazeológia és fordítástudomány, Filozofski fakultet, Novi Sad (23-24. oktobar 2013.)
Diachronic Slavonic Syntax: Language Contact vs. Internal Factors(11-12.10.2013.)
Međunarodni naučno - stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad (11-13. oktobar 2013.)
Naučni skup Savremena srpska folkloristika, Filozofski fakultet, Novi Sad (4-5. oktobar 2013.)
Međunarodna konferencija Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu(4-5. oktobar 2013.)
//Mostovi medijskog obrazovanja / Bridges of Media Education (4.10.2013.)

Workshop Post/Moderne Ambivalenzen und Polaritäten in Zentraleuropa und der Vojvodina (Universität Novi Sad, Philosophische Fakultät 3-4 April 2013) / Workshop Post/Modern Ambivalences and Polarities in Central Europe and Vojvodina (University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 3-4 April 2013)
2. međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje, nastava, Mostar, BiH, 21-23. mart 2013.
Druga međunarodna konferencija English Language and Anglophone Literatures Today 2 (ELALT 2) (16.3.2013.) / The Second International Conference on English Studies English Language and Anglophone Literatures Today 2 (ELALT 2) (16/3/2013)

2012.

Putovanje - razumevanje - identitet, 7. Kontekst-konferencija i datum (21.12.2012.)
Naučni skup Poetika predmetnog sveta, 3–4.12.2012.
KONTEKSTI (1.12.2012.) / CONTEXTS (1.12.2012.)
Konferencija Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2 (24.11.2012.)
Peta konferencija LES ÉTUDES FRANÇAISES AUJOURD'HUI - DE LA PENSÉE À SON EXPRESSION - (9. i 10.11.2012.)
Naučni skup Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi, 9. novembar 2012.
PROMENE U DRUŠTVENOJ STRUKTURI I POKRETLJIVOSTI (5.10.2012.)
BELIEF NARRATIVE GENRES SYMPOSIUM (28-30.08.2012)
VIII мeђународна конференција из балто-словенске акцентологије (6-8. јула 2012.) / International Workshop on Balto-Slavic Accentology (6-8 July 2012) (Knjiga rezimea)

2011.

SUSRET KULTURA, (1.12.2011) / ENCOUNTER OF CULTURES, (1/12/2011)
Međunarodna konferencija Jezici i kulture u vremenu i prostoru, (26.11.2011.)
Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, (14-16.10. 2011.)

DOMETI I PERSPEKTIVE RAZVOJA SLAVISTIKE (17.09.2011.)
Distinction and Unification. Regional and Supraregional Memories. (25-28/05/2011)
Media and Poverty and Social Exclusion (7.05.2011)
English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) (19.03.2011)
Skup U spomen na Lazu Kostića (12.02.2011)

2010.

SinFonIJA 3 - Sintaksa, fonologija i jezička analiza (1-3.10.2010)

2009.

Susret kultura (1.12.2009) / Encounter of Cultures (1/12/2009)
FRANCUSKE STUDIJE DANAS - II naučni skup katedara za francuske studije u Srbiji i regionu (6-7. novembar 2009)

III Međunarodni kongres primenjene lingvistike (31. oktobar - 1. novembar 2009) 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu