Početna > Konferencije >

Poziv za učešće na skupu "Niče i kultura resentimana"
1. decembar, Filozofski fakultet

rok za prijave: 15. 11.2015. godine

 

Povodom dana osnivanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 1. decembra 2015. god., Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet i Treći program Radio Beograda organizuju jednodnevni skup pod nazivom "Niče i kultura resentimana". Njegova namera nije istorijsko-filozofska, već je usmerena na pokušaj razumevanja mere u kojoj resentiman oblikuje kulturne i životne obrasce savremenog čoveka i time konstituiše našu stvarnost. Ničeov pojam resentimana biće tematizovan u smislu dijagnostike krize koja traje do danas. Čovek resentimana paradoksalna je figura, pošto njegovo delanje i stvaranje ne počivaju na činjenju nego na uzdržavanju od činjenja. Uslov da se resentiman uspostavi počiva u optuživanju spoljašnjeg sveta za našu patnju, nevolju, uskraćenost. Budući da manjkavosti više ne pronalazi u sebi, čovek resentimana nema potrebe da prevladava svoje nedostatke, da se obrazuje, da se bori za humanost. Naprotiv, svoju vrednost on utvrđuje tako što se nemilosrdno i kontinuirano žigoše sve aktere koje je prethodno poistovetio s krivcima za svoju nesreću. Umesto da se usmeri ka ostvarivanju vlastite sreće, resentiman radije priželjkuje nesreću svog ne-ja. Svoju dobrotu i moralnu uzvišenost on gradi na pasivnosti, uz istovremeno klevetanje aktivnog, ali nužno rđavog ne-ja za sva zla njegovog sveta. Pojam resentimana će biti ispitivan i u horizontu dvadesetovekovnih, odnosno savremenih iskustava post-konfliktnih društava.

Predviđeno je da izlaganja na skupu "Niče i kultura resentimana" traju 15 minuta. Posle svakog izlaganja je predviđena diskusija u trajanju od 15 minuta. Organizator će nastojati da objavi Zbornik radova s ovog skupa.

Molimo zainteresovane za učešće na ovom skupu da nam naslov, sažetak (200-250 reči) i ključne reči (5) pošalju najkasnije do 15. novembra 2015. na adresu filozofi@ff.uns.ac.rs.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu