Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Linkovi

   

Početna >
Javni uvid - Sticanje naučnih zvanja - Naučni savetnik

 

Ime i prezime Stavljeno na uvid
javnosti u periodu
Download  file
   
  Aleksandra Mančić od 12.06.2018. do 12.07.2018.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Drago Njegovan od 06.04.2016. do 05.05.2016.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu