Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Linkovi

   

Početna >
Javni uvid - Sticanje naučnih zvanja - Naučni saradnik

 

Ime i prezime Stavljeno na uvid
javnosti u periodu
Download  file
   
  Boris Bulatović od 16.07.2019. do 15.08.2019.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Slađana Marić od 12.07.2019. do 12.08. 2019.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Milica Lazić od 28.06.2019. do 28.07. 2019.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Gordana Todorić od 22.01.2018. do 22.02. 2018.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Ivana Živaljević od 22.12.2017. do 22.01.2018.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Ljiljana Ćuk od 11.05.2017. do 10.06. 2017.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Dragana Bedov od 24.03.2017. do 24.04. 2017.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 
  Kristina Stevanović od 23.09.2016. do 23.10.2016.   Izveštaj (pdf)
Rezime (pdf)
 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu