Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Linkovi

   

Početna >
Javni uvid - Sticanje naučnih zvanja - Istraživač saradnik

 

Ime i prezime Stavljeno na uvid
javnosti u periodu
Download  file
   
  Milan Gromović od 09. 05. do 08. 06. 2019.   Izveštaj (pdf)  
  Marina Šafer od 28. 12. 2018. do 28. 01. 2019.   Izveštaj (pdf)  
  Slađana Marić od 09. 05. do 09. 06. 2018.   Izveštaj (pdf)  
  Milica Lazić od 17. 04. do 17. 05. 2018.   Izveštaj (pdf)  
  Snežana Tucaković od 9.09.2016. do 9.10.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Milan Oljača od 20.06.2016. do 20.07.2016.   Izveštaj (pdf)  

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu