Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Pregovarački postupak

2017.

Pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka knjiga za potrebe Biblioteke i naučnih projekata Filozofskog fakulteta, JN 41/2017.
- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija

 

2015.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, redni broj nabavke 25/2015.
Naziv nabavke: radovi na sanaciji krova i fasade zgrade Filozofskog fakulteta.
- Obaveštenje o pokretanju postupka
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

2014.

Pregovarački postupak javne nabavke, redni broj 51/2014, angažovanje nastavnika u 2014/2015 godini.
- Obaveštenje o pokretanju postupka
- Konkursna dokumentacija

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Naziv nabavke: usluga izvođenja nastave za studente Filozofskog fakulteta 43/2014


- Obaveštenje o pokretanju postupka
- Konkursna dokumentacija

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Naziv nabavke: usluga izvođenja nastave za studente Filozofskog fakulteta 42/2014


- Obaveštenje o pokretanju postupka
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovor

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu