Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
Pregled izdanja Filozofskog fakulteta

Katalog izdanja Fakulteta 2006-2011.

EDICIJA MONOGRAFIJE

STENOGRAFSKI zapisnici sa suđenja glavnoodgovornima za raciju u južnoj Bačkoj 1942. godine / [priredio] Aleksandar Kasaš. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2008 (Budisava : Krimel). - 338 str. ; 23 cm.

Uvod u politiku i politički sistem : polity, politics, policy / Radivoj Stepanov. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Mediterran publishing,
2008 (Novi Sad : Artprint). - 223 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Struktura sintagmi i rečenica u savremenom mađarskom jeziku / Edita Andrić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za hungarologiju, 2008 (Novi Sad : Futura publikacije). - 218 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Mozaik u znaku krina : eseji / Ljiljana Matić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2008 (Novi Sad : Scan studio). - 156 str. ; 24 cm

Jugoslavo-Ruthenica II : roboti z ruskeî filoloğiï i istoriï / Aleksander D. Duličenko ; [z rusiîskogo preloželi Tatjana Beuk ... [i dr.]]. - 1. vid. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za rusinistiku : Ruske slovo, 2009 (Budisava : Krimel). - 408 str. : autorova slika ; 24 cm


Funkcionovanje konstrukciï/formi Bø u prenošenju časo-vidovih odnošen´oh u pripovedkoh Gavriïla Kostel´nika / Mihaîlo Feîsa. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Oddzeljenje za rusinistiku : Prometej, 2009 (Novi Sad : Prometeî). - 251 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Ruske teme / Bogdan Kosanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2009 (Novi Sad : Scan studio). - 308 str. ; 23 cm

EDICIJA TEZE

Politički razvoj Novog Sada između dva svetska rata / Slobodan Bjelica ; [prevodilac Tatjana Gojković]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2008 (Budisava : Krimel). - 211 str. : autorova slika ; 23 cm. - (Biblioteka Teze / Filozofski fakultet, Novi Sad. D)

Maksin Hong Kingston i Ejmi Ten : ratnica i šamanka / Aleksandra Izgarjan. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost, 2008 (Budisava : Krimel). - 415 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Teze / Filozofski fakultet, Novi Sad. D)


Zver iza ogledala : fenomen nasilja kao metafora društvene stvarnosti u novijoj britanskoj književnosti / Mirna Radin-Sabadoš. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku, 2008 (Budisava : Krimel). – 90 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Teze. M / Filozofski fakultet, Novi Sad)


Iskola-narratívák: (térpoétikai megközelítés) / Horváth Futó Hargita. - Újvidék : Bölcsészettudományi Kar = Novi Sad : Filozofski fakultet, 2009 (Budiszava : Krimel). - 142 str. ; 23 cm


Kondenzacija adverbijalnih značenja u književnom jeziku kod Srba u XIX veku / Jelena Ajdžanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2008 (Budisava : Krimel). - 139 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Teze)

Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku /Jasmina Dražić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2008 (Budisava : Krimel). - 209 str. : tabele ; 23 cm. - (Biblioteka Teze)

Funkcionalno opterećenje sufiksa za obeležavanje osoba / Milan Ajdžanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2008 (Budisava : Krimel). - 157 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Teze)

Participski pasiv u književnom jeziku kod Srba u XIX veku / Isidora Bjelaković. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2008 (Budisava : Krimel). - 202 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Teze)
ČASOPISI

GODIŠNJAK Filozofskog fakulteta / Univerzitet u Novom Sadu = Annual review of the Faculty of Philosophy
ISSN 0374-0730
1 Časopis Odseka za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
EDICIJA ZBORNICI I PRIRUČNICI ZA NASTAVU

A jugoszláviai magyar irodalom 2000-2001. évi bibliográfiája / Ispánovics Csapó Julianna. - Novi Sad : Filozofski fakultet = Újvidék : Bölcsészettudományi Kar, 2009 (Novi Sad : Feljton). - 319 str. ; 24 cm. - (Bibliográfiai füzetek ; 34-35)

IZBEGLICE i raseljena lica na prostoru bivše Jugoslavije / [uredništvo Srđan Šljukić, Darko Gavrilović, Ljubiša Despotović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju, 2009 (Novi Sad : Grafomarketing). - 154 str. : tabele ; 25 cm


IZVORI o istoriji i kulturi Vojvodine : zbornik radova / [urednik Dejan Mikavica]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2009 (Budisava : Krimel). - 429 str. ; 30 cm


VIŠEJEZIČNI svet Melanije Mikeš / urednici Plamenka Vlahović, Ranko Bugarski i Vera Vasić. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, 2009 (Budisava : Krimel). - 206 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbornik u čast Melaniji Mikeš / Filozofski fakultet, Novi Sad)

Osnove menadžmenta medija / Mirko Miletić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, 2009 (Budisava : Krimel). - 257 str. ; 20 cm. - (Novinarska biblioteka; knj. 6)


Phonétique et phonologie de la langue française : cahier d'exercices / Snežana Gudurić, Nataša Radusin. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za romanistiku, 2008 [i. e.] 2009 (Budisava : Krimel). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

 


Izdanja Fakulteta u narednim godinama objavljujemo i u elektronskoj formi i mogu se pogledati u Digitalnoj biblioteci i Elektronskim izdanjima Fakulteta. 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu