Formulari
   Osnovne studije
   Master studije
   Magistarske teze
   Doktorske disertacije
   Doktorske studije
   Pisanje referata

   

Početna >
Obrasci za prijavu doktorske disertacije

Prijava doktorske disertacije (doc: 29KB)
Lični podaci kandidata (doc: 22KB)
Saglasnost mentora (doc: 21KB)
Izveštaj o podobnosti teme (doc: 67KB)
Izveštaj o oceni doktorske disertacije (doc: 72KB)
Naslov rada (doc: 68KB)
Ključna dokumentacijska informacija (doc: 81KB)

VAŽNO:
Mole se doktorandi da pri predaji doktorske disertacije (u štampanoj i elektronskoj formi, u pdf ili zip formatu), posebno obrate pažnju na naslovnu stranu (obrazac 5) i ključnu dokumentacijsku informaciju (obrazac 5a), koje propisuje član 20 Pravila doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. Nepotpuna dokumentacija biće vraćena kandidatima, što će usporiti proces odbrane teze.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu