Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
  Aktuelnosti
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Parlament >
Studentski parlament - Šta smo, gde smo i kuda idemo?

Ukoliko ste student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i imate pitanja koja se tiču vašeg školovanja, želite nešto da promenite u vezi sa tim ili da učestvujete u realizaciji projekata, organizovanju tribina, debata, takmičenja u različitim oblastima i drugim aktivnostima, u tom slučaju  obratite  se Studentskom parlamentu.

Studentski parlament je organ visokošlolske ustanove, koji zastupa interese i prava studenata Filozofskog fakulteta. Postoji, kako bi studentima pomogao u prevazilaženju njihovih problema i i sprovođenju ideja u dela. Nastao je zbog potrebe da se poveća transparentnost studentskog organizovanja i da se studenti podstaknu na učestvovanje u vannastavnim aktivnostima. Sastav Parlamenta čine 15 članova, sa različitih studijskih grupa i godina studija. Predsednica je Tanja Golić, a potpredsednici su: Dalibor Mirić i Damjana Jovančević.

Studentski parlament je resorno organizovan. Za sada postoje četiri resora i svaki ima svog koordinatora.

Resor Koordinator
E-mail

Odnosi s javnošću

Jelena Mirić

jelena_miric@hotmail.com

 

 

Pravna pitanja

Stojana Dragutinović

stojana.dr5@gmail.com

 

Humanitarne akcije

Dušan Mišković

dusanmiskovic16@gmail.com

 

Projektne aktivnosti

Nikolina Šešlija

ninaseslija@gmail.com

 

Sportske aktivnosti

Viktor Jeremić

viktor.jeremic@yahoo.com

Studentski parlament Filozofskog fakulteta organizuje redovne sednice na kojima se diskutuje o aktuelnim problemima i potrebama studenata, promenama i idejama u vezi sa dešavanjima na Fakultetu i Univerzitetu. Rad Studentskog parlamenta je javan, što znači da je svakome ko izrazi potrebu, omogućeno je da prisustvuje sednicama i učestvuje u diskusijama.

Da bi parlament kao studentsko telo delovao u skladu sa sopstvenom svrhom, neophodna je dobra komunikacija sa studentima i zajedničko zalaganje u rešavanju problema i pokretanju akcija. Kao posredničko telo između studenata i uprave, može da pomogne u lakšem i bržem sprovođenju ideja, potreba i zahteva studenata. Stoga je poželjno izgraditi i održavati međusobno poverenje, kako bismo uticali na očuvanje i poboljšanje studentskog standarda.

Sedište Parlamenta je na trećem spratu Filozofskog fakulteta u kancelariji broj 338, u kojoj redovno dežuraju članovi Parlamenta od 10 do 14 časova.

Možete nas kontaktirati putem telefona: 021/485-3992 ili putem mejla
stparlament@ff.uns.ac.rs.

Uključite se, da delamo zajedno!

Aktivnosti Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta u 2014. godini:

  1. Pomoć u prijavi i upisu studenata
  2. pomoć pri prijemu brucoša
  3. Dve humanitarne akcije
  4. Prikupljanje donacija za ugrožene od poplava
  5. Promocija rada Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na Sajmu obrazovanja “Putokazi”
  6. Organizovanje tribine „Uticaj nedržavnih aktera u kreiranju spoljne politike“
  7. Promocija rada Filozofskog fakulteta na festivalu  „Baby exit“
  8. Organizovanje trodnevnih predavanja i radionica o projektima i fondovima EU kao i vidovima apliciranja.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu