Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
  Aktuelnosti
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Studentski parlament

Spisak članova Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta

Student prodekan: Dalibor Mirić
kontakt: 0644315214; miric.dalibor1993@gmail.com
Predsednik studentskog parlamenta: Milan Končar
Potpredsednici: Sara Maleš i Jelena Mirić
Sekretar: Nikola Devedžić

Adresa elektronske pošte: stparlament@ff.uns.ac.rs

Ime i prezime Odsek
E-mail

Jelena Mirić

Žurnalistika

jelena_miric@hotmail.com

Milan Končar

Istorija

konci95@hotmail.com

Viktor Jeremić

Istorija

viktor.jeremic@yahoo.com

Miloš Raič

Psihologija

misel1994raic@gmail.com

Dušan Mišković

Istorija

dusanmiskovic16@gmail.com

Nikolina Šešlija

Francuski jezik

ninaseslija@gmail.com

Vladana Zekanović

Francuski jezik

zekanovivladana34@gmail.com

Kristina Dorić

Sociologija

kdoric96@gmail.com

Milica Samac

Germanistika

milica.samac01@gmail.com

Maja  Mijailović

Francuski jezik

majam795@gmail.com

Sara Maleš

Francuski jezik

sara.males.93@gmail.com

Stojana Dragutinović

Sociologija

stojana.dr5@gmail.com

Nikola Devedžić

Istorija

n.devedzicche@gmail.com

Milica Milović

Germanistika

milovicmilica32@gmail.com

Anđela Vuletić

Srpska književnost i jezik

andjelavuletic@hotmail.com

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu