Početna > Fakultet >

KONFERENCIJE I SKUPOVI U ORGANIZACIJI FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
CONFERENCES ORGANISED BY FACULTY OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF NOVI SAD

2014.

SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI, (29.-31. oktobra 2015. godine)

Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, (4. decembar 2014. godine)

Osmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA, (1-3. decembra 2014. godine)

Konferencija: Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4, (22. novembar 2014. godine)

Međunarodna naučna konferencija Komunikacija, kultura, stvaralaštvo: nove naučne paradigme, (3-5. oktobra 2014.) Poziv(.doc), BOOK OF ABSTRACTS(.pdf), Program konferencije(.pdf)

Third IATIS Regional Workshop – Western Balkans: Translator and Interpreter Training (25-26 September 2014), Official Website of the Third IATIS Regional Workshop, (plakat)

Konferencija Odseka za medijske studije u maju
Konferencije „Mostovi medijskog obrazovanja“ i „Uloga medija u normalizaciji Odnosa na Zapadnom Balkanu“  i Festival studentkih radova „On the Record“ organizovani su povodom obeležavanja 60 godina postojanja Filozofskog fakulteta i 10 godina Odseka za medijske studije.

23. i 24. maj 2014. Medjunarodna konferencija Mostovi medijskog obrazovanja
Peta međunarodna konferencija „Mostovi medijskog obrazovanja 2014” na Filozofskom fakultetu je tradicionalni naučni skup Odseka za medijske studije. Organizuje se kako bi se u razmeni naučnih znanja i iskustava okupili istraživači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije i drugih zemalja. Svake godine radovi sa konferencije budu objavljeni u zborniku radova.

23. i 24. maj Konferencija Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu
Druga po redu međunarodna konferencija „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu” na Filozofskom fakultetu je naučni skup koji organizuje Odsek za medijske studije u saradnji sa Centrom za istraživanje religije, politike i društva iz Novog Sada. Konferencija je posvećena odnosu medija prema nacionalizmu, ekstremizmu i souočavanju s prošlošću na Zapadnom Balkanu. Koliko mediji svojim senzacionalističkim pristupom zapravo propagiraju populističku retoriku, opravdavaju devijantne pojave, zaverenički diskurs i ksenofobičnu retoriku.

24. maj 2014. Regionalni festival studentskih radova "On the record"
Treći po redu Regionalni festival kratkih radijskih i televizijskih formi studenata novinarstva „On the Record” okupiće blizu četrdeset učesnika iz regiona. Ove godine pristiglo je dvadeset i pet televizijskih i deset radijskih priloga studenata sa pet Univerziteta iz Srbije (Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu) Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Sarajevu), Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu). Festival se organizuje u cilju promovisanja unapređenja kvalitetnog praktičnog rada sa studentima novinarstva, razmene iskustva i interkulturalnog dijaloga u regionu.

Otvaranje konferencija je 23.5.2014. u 13.30 u Kino sali.

 

Arhiva prethodnih konferencija/Past conferences

Konferencije u organizaciji drugih institucija/Conferences organised by other institutions


 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu