Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
 1 Centar za usavršavanje nastavnika
 1 Centar za sociološka istraživanja  
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Centar za sociološka istraživanja

Pravilnik o radu Centra za sociološka istraživanja
Program za sprovođenje istraživanja društvenih procesa i pojava

Saradnici Centra:
prof. dr Dragan Koković
prof. dr Božo Milošević
prof. dr Gordana Tripković
prof. dr Ljubinko Pušić
prof. dr Zorica Kuburić
prof. dr Dušan Marinković
prof. dr Srđan Šljukić
prof. dr Pavle Milenković
prof. dr Žolt Lazar
doc. dr Valentina Sokolovska
doc. dr Marko Škorić
asist. dr Snežana Stojšin
asist, mr Marica Šljukić
MA Aleksej Kišjuhas
MA Dušan Ristić
MA Ana Pajvančić-Cizelj
MA Ana Bilinović

Upravnik Centra:
doc. dr Valentina Sokolovska

Sekretar Centra:
Dejana Rončević Vulanović

Kontakt
e-mail: csi@ff.uns.ac.rs
tel/fax: +381 21 459 522 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu