Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

 

   

Početna > Sistem obezbeđenja kvaliteta >
Rezultati evaluacije


2009/10.

      ◦ Izveštaj o studentskoj evaluaciji u školskoj 2009/10. godini

2010/11.
      ◦ Izveštaj o studentskoj evaluaciji u školskoj 2010/11. godini
      ◦ Izveštaj o rezultatima evaluacije kvaliteta upravljanja fakultetom i kvaliteta nastavne podrške

2012/13.
      ◦ Izveštaj o rezultatima evaluacije kvaliteta uslova studiranja i nastavnog procesa za zimski semestar 2012/13. godine
      ◦ Izveštaj o rezultatima evaluacije kvaliteta uslova studiranja i nastavnog procesa za letnji semestar 2012/13. godine

2013/14.
      ◦ Izveštaj o rezultatima evaluacije kvaliteta uslova studiranja i nastavnog procesa za školsku 2013/14. godinu
      ◦ Rezultati studentske evaluacije opštih uslova studiranja za zimski semestar 2013/2014.
      ◦ Rezultati studentske evaluacije opštih uslova studiranja za letnji semestar 2013/2014.

2014/15.
      ◦ Rezultati studentske evaluacije opštih uslova studiranja za zimski semestar 2014/2015.
      ◦ Rezultati studentske evaluacije opštih uslova studiranja za letnji semestar 2014/2015.

2015/16.
      ◦ Rezultati studentske evaluacije opštih uslova studiranja za zimski semestar 2015/2016.
      ◦ Izveštaj o studentskoj evaluaciji nastave i opštih uslova studiranja u 2015/2016.

2016/17.
      ◦ Izveštaj o rezultatima evaluacije kvaliteta uslova studiranja i nastavnog procesa za akademsku 2016/17. godinu


 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu