Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

 

   

Početna > Sistem obezbeđenja kvaliteta >
Komisija za obezbeđenje kvaliteta

2018 - 2021
Članovi komisije za obezbeđenje kvaliteta

2015 - 2018
Članovi komisije za obezbeđenje i proveru kvaliteta Filozofskog fakulteta
Zapisnik sa sastanka Komisije od 17.11.2015.
Zapisnik sa sastanka Komisije 25.11.2016.
Zapisnik sa sastanka Komisije 31.03.2017.

2012 - 2015
Komisija za obezbeđenje kvaliteta
Zapisnik sa Kolegijuma 13.11.2012.
Zapisnik sa sastanka 30.11.2012.
Zapisnik sa sastanka 20.12.2012.
Zapisnik sa sastanka 15.01.2013.
Zapisnik sa sastanka 24.01.2013.
Zapisnik sa sastanka 09.05.2014.
Zapisnik sa sastanka 30.01.2015.
Zapisnik sa sastanka 18.02.2015.
Zapisnik sa sastanka 26.06.2015.

2009 - 2012
Komisija za obezbeđenje kvaliteta
Radna grupa za evaluaciju i kontrolu kvaliteta (u okviru komisije)
Zapisnik sa 3. sastanka Komisije za obezbedenje kvaliteta
Zapisnik sa 4. sastanka Komisije za obezbedenje kvaliteta
Zapisnik sa 5. sastanka Komisije za obezbeđenje kvaliteta
Zapisnik sa 10. sednice Nastavno naučnog veća
Uputstvo komisiji za obezbeđenje kvaliteta
Izveštaj o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta 2009 - 2010.
Izveštaj o radu Komisije za obezbeđenje kvalliteta 2010 - 2011.

2006 - 2009
Zapisnik sa 1. sastanka Komisije za obezbeđenje kvaliteta
Zapisnik sa 2. sastanka Komisije za obezbeđenje kvaliteta
Komisija za obezbeđenje kvaliteta
Izveštaj o ostvarenim aktivnostim u procesu pripreme Fakulteta za akreditaciju,
samovrednovanja i provere kvaliteta u periodu od 2006. do 2008. godine

 

 
 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu