Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

 

   

Početna > Sistem obezbeđenja kvaliteta >
Izveštaji o samovrednovanju


Izveštaj o samovrednovanju za 2015. godinu
Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Izveštaj o samvrednovanju za 2012. godinu

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu