Events archive

25Aug16:24

Nagrada Jagelonskog univerziteta Aleksandri Tomić, studentkinji doktorskih studija

Studentkinja treće godine doktorskih studija Jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Aleksandra Tomić, zaposlena kao lektorka za srpski jezik na Institutu za slovenske filologije Jagelonskog univerziteta u Krakovu, u Poljskoj, nedavno je dobila nagradu “za didaktički doprinos  u 2015/2016. akademskoj godini i za ostvarene visoke rezultate u studentskoj evaluaciji”. 

Vrh strane