O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
Susret kultura u Biblioteci / Stretnutie kultúr v Knižnici / Kultúrák találkozása a Könyvtában / Стретнуце културох у Библиотеки / Întrunirea dintre culturi în Bibliotecă

     Tradicionalno, povodom Dana Filozofskog fakulteta, a ove godine i u okviru Šestog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Biblioteka Fakulteta je priredila izložbu knjiga pod nazivom Susret kultura u Biblioteci. Ona predstavlja uski izbor knjiga iz kulture, istorije i književnosti, koje su uzajamno prevedene sa jezika i na jezike koji se govore u Vojvodini i mogu se naći u fondovima Biblioteke.

     Izložba knjiga i Katalog selektivno predstavljaju oko tristo publikacija, koje su ovom prilikom izdvojene od više hiljada publikacija sa istom tematikom koje postoje u Biblioteci, a cilj im je da predstave što više izdanja domaćih i stranih autora koje možemo čitati u prevodu, na raznim jezicima. Oni obuhvataju uzajamnu prevodnu delatnost na jezicima naroda koji žive na prostoru Vojvodine, kao i prevode dela domaćih autora na jezike iz okruženja i šire. Među izloženim knjigama su knjige na srpskom, slovačkom, mađarskom, rumunskom i rusinskom jeziku, koji se izučavaju na našem fakultetu, kao i na romskom, albanskom, slovenačkom, hrvatskom, makedonskom, te na svetskim jezicima, nemačkom, engleskom, francuskom, španskom, poljskom, češkom, koji se takođe izučavaju na našem fakultetu. 

     Izložbu su priredile bibliotekarke Anka Ostojin, Tinde Moric, Anda Almažan, Milica Bracić i volonterka u Biblioteci, Aleksandra Grbić.

     Knjige u Katalogu raspoređene su prema oblastima, a u okviru svake oblasti abecednim redosledom autora, odnosno, naslova publikacije. Odrednica je latinična, a opis je na pismu publikacije.

     Priređivanjem izložbe i izradom kataloga Filozofski fakultet u Novom Sadu i Biblioteka Fakulteta daju skromni doprinos upoznavanju, promovisanju i negovanju dostignuća i susretu kultura raznih naroda koji žive na ovom relativno malom prostoru, i koji su tokom decenija i vekova zajedničkog života razmenjivali jedni sa drugima kulturne uticaje i ostavljali plodne tragove u kulturi drugih.

Galerija

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu