O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
Izložba knjiga
Poklon knjiga Biblioteke-fonda „Russkoe zarubež’e im. A. I. Solženicyna“, Moskva

Izložba Poklona knjiga Biblioteke-fonda „Russkoe zarubež’e im. A. I. Solženicyna” iz Moskve predstavila je publikacije koje je Odsek za slavistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dobio na poklon u martu 2009. godine. Publikacije su predstavljene na svečanom uručenju i izložbi knjiga koju je realizovala Biblioteka Filozofskog fakulteta u saradnji sa Odsekom u oktobru 2009. godine u Seminarskoj biblioteci Odseka za slavistiku.

Povodom izložbe izrađen je katalog koji sadrži popis izloženih publikacija. Izložbu i katalog priredila je mr Milica Bracić, bibliotekarka u Centralnoj biblioteci.

Na otvaranju izložbe govorili su prof. dr Ljiljana Subotić, dekan Fakulteta, prof. dr Dušanka Mirić, šef Odseka za slavistiku, Irina Anatoljevna Lopuhina, predstavnik Biblioteke-fonda „Ruska dijaspora” i Vladimir Vasiljevič Kutirin, direktor Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu.

Galerija

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu