O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
Nemački jezik – put ka Evropi

Uvodna reč doc.dr Nikoline Zobenice
Galerija

Izložbu i katalog priredio Blažan Stjepanović, viši bibliotekar.

 

Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za germanistiku – Seminarska biblioteka
Biblioteka Filozofskog fakulteta

Čast nam je da Vas pozovemo na otvaranje Izložbe knjiga
povodom Evropskog dana jezika

Nemački jezik –
put ka Evropi

Izložbu otvara:
Doc. dr Nikolina Zobenica

Izložbu i katalog priredio:
Blažan Stjepanović

Sreda, 26. septembar 2012. godine u 12 časova
Mezanin Centralne čitaonice
Biblioteke Filozofskog fakulteta

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu