O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
KNJIGA PREDMET. KNJIGA HRANA ZA DUŠU

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na otvaranje Izložbe KNJIGA PREDMET. KNJIGA HRANA ZA DUŠU.

Izložbu je priredila i katalog sačinila Anda Almažan, bibliotekarka Seminarske biblioteke Odseka za rumunistiku.

Uvodna reč
Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu