O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA FILOZOFSKOG FAKULTETA

KNJIGA KAO DAR:
legati Biblioteke Filozofskog fakulteta

april 2014.
decembar 2013.
novembar 2013.
septembar 2013.
april 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu