O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
Izložba knjiga Gogolj - dvesto godina od rođenja

Izložba knjiga “Gogolj – dvesto godina od rođenja”, koju su priredili Odsek za slavistiku i Biblioteka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, otvorena je 6. novembra 2009. godine, povodom dvesto godina od rođenja velikog ruskog pisca. Izložba je bila postavljena na mezaninu Centralnih čitaonica od 6. do 26. novembra 2009. godine.

Povodom izložbe izrađen je katalog koji sadrži popis izloženih publikacija. Izložbu i katalog priredila je mr Milica Bracić, bibliotekarka u Centralnoj biblioteci, uz stručnu saradnju sa Melinom Panaotović, asistentkinjom na Odseku za slavistiku.

Na otvaranju izložbe govorila je Melina Panaotović, a u programu su učestvovali Olja Blažević i Miloš Milojević, studenti Odseka za slavistiku. Izložbu je otvorila prof. dr Dušanka Mirić, šef Odseka za slavistiku.

Govor Meline Panaotović na otvaranju izložbe
Galerija

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu