O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Čast nam je da vas pozovemo na izložbu

„Razgovaraj sa mnom!”
povodom Evropskog dana  jezika
                          
koju organizuje Biblioteka Filozofskog fakulteta

Izložbu će otvoriti doc. dr Danijela Prošić-Santovac, članica Stručnog veća i glavna koordinatorka Jezičkog aktiva Centra za jezike

Autori: mag. bibl. Anda Almažan,  mr Ljilјana Matić, Blažan Stjepanović, viši bibliotekar

Petak, 25. septembar  2015. godine u 12 časova
Izložbeni hol, 1. sprat


Plakat (pdf)
Katalog (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu