O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Zadovolјstvo nam je da vas pozovemo na izložbu

Stogodišnjice rođenja profesorke
dr Olge Penavin

koju organizuje
Seminarska biblioteka Odseka za hungarologiju
Filozofskog fakulteta

Izložbu je pripremila
Timea Fice
Vilma Tiškej

Izložbu otvara
Dr Piroška Čaki Šereš

Utorak, 25. oktobar 2016. godine u 11.30 sati
hol prvog sprata
Filozofskog fakulteta

Katalog izložbe
Plakat (srpski)       
Plakat (mađarski)


  

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu