O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
Izložba knjiga Atanasije Stojković

Povodom 1. decembra, Dana Filozofskog fakulteta, priređene su Izložba knjiga Atanasije Stojković i prezentacija rada Biblioteke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Izložba knjiga Atanasije Stojković
Prezentacija rada Biblioteke Filozofskog fakulteta (zip: 8MB)
Galerija

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu