O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Povodom Evropskog dana jezika
postavlјena je izložba knjiga

 

TURSKE KNJIGE U FONDU SEMINARSKE BIBLIOTEKE ODSEKA ZA ISTORIJU
POKLON AMBASADE REPUBLIKE TURSKE

 

Izložbu su priredili

Sava Živanović, bibliotekar
Violeta Rakić, bibliotekar savetnik

 

Utorak, 26. septembar 2017.
Izložbeni hol,  1. sprat
Filozofski fakultet


Katalog izložbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu