O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Zadovolјstvo nam je da vas pozovemo na
izložbu knjiga

STARE I RETKE KNJIGE U FONDU ZA ISTORIJU

koju organizuje
Seminarska biblioteka Odseka za istoriju

Izložbu je pripremio
Sava Živanović, bibliotekar

Utorak, 15. novembar 2016. godine u 12 sati
hol prvog sprata
Filozofskog fakulteta

 

Uvodna reč
Katalog
Galerija

  

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu