BILTEN NOVIH KNJIGA
Specijalni broj

 

 

KATALOG RUSKIH KNJIGA

Poklon fonda A. I. Solženjicina iz Moskve

 

 

 

Autor Kataloga
Slavica Nestorović-Petrovski

Redaktori Kataloga
Slobodanka Dačić (glavni urednik)
Gordana Vilotić

Tehnički urednik
Violeta Rakić


Adresa
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Biblioteka Filozofskog fakulteta
21000 Novi Sad, Stevana Musića 24

http://www.ff.ns.ac.yu

Novi Sad, novembar 2000.