МЛАДЕН ЛЕСКОВАЦ

(1904-2004)

 

 

Аутор каталога
Драгослава Јевремовић

 

 

Децембар, 2004, Нови Сад