O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Zadovolјstvo nam je da vas pozovemo na izložbu
u čast akademika Imrea Borija
koju organizuje
Biblioteka Filozofskog fakulteta

Izložbu i katalog su pripremile
Žužana Kiš i Tatjana Maletaški

Utorak, 17. novembar 2015. godine u 11 sati
hol prvog sprata
Filozofskog fakulteta


Plakat SR, Plakat HU
Katalog (pdf)
Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu