O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

DAN MATERNJEG JEZIKA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
21. februar 2019. godine

Generalna skupština Ujedinjenih nacija priznala je Rezolucijom, a UNESKO je 1999. godine proglasio 21. februar DANOM MATERNJEG JEZIKA. Dan maternjeg jezika obeležava se od 2000. godine. Maternji jezik deo je kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti, ali i tolerancije i razumevanja. Republika Srbija je 2006. godine ratifikovala Evropsku povelјu o regionalnim i manjinskim jezicima. Na osnovu ove Povelјe, manjinskim jezicima u Srbiji ne preti opasnost od izumiranja, kao što je to slučaj u nekim drugim delovima Evrope i sveta. U Srbiji je registrovano više od 30 nacionalnih manjina (etničkih grupa), a zakoni u oblasti obrazovanja posebnu pažnju pridaju osiguravanju kvaliteta obrazovanja dece pripadnika manjinskih grupa.

Biblioteka Filozofskog fakulteta je povodom obeležavanja Dana maternjeg jezika u centralnom delu Izložbenog prostora prikazala naučne i studentske časopise na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku, maternjim jezicima na kojima naši studenti studiraju. Filozofski fakultet u Novom Sadu jedina je ustanova u Srbiji na kojoj se na maternjem jeziku studiraju mađarski, slovački, rumunski i rusinski jezik na sva tri nivoa studija.

Ovom prilikom napravili smo izbor iz bogate izdavačke delatnosti našeg Fakulteta. Prvenstveno želimo da prikažemo i  istaknemo značaj sledećih časopisa.

Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu – najstariji časopis u izdanju Filozofskog fakulteta (izlazi od 1956. godine, do sada su objavlјena 43 godišta i 126 svezaka)

Prilozi proučavanju jezika (izlazi od 1965. godine i do sada je objavlјeno 48 brojeva), lingvistički časopis u kojem najbolјi studenti objavlјuju svoje masterske radove.

Hungarológiai Közlemények (Хунгаролошка саопштења) (izlazi od 1970. godine i do sada je objavlјeno 56 godišta)

Tanulmányok = Студије (izlazi od  1969. godine i do sada su objavlјena 52 godišta)

Čar(b)ológ: slovenský študentský časopis literárnych prác z detskel literatúry, časopis studenata slovakistike koji izlazi godišnje od 2007. godine.

Tinereţea  (ranije poznata kao Tribuna tineretului), časopis mladih Rumuna u Vojvodini (izlazi od 1972. godine, objavljeno je 47 godišta). Časopis se bavi aktuelnim kulturnim, umetničkim i sportskim dešavanjima među mladim vojvođanskim Rumunima. U ovom časopisu studenti Filozofskog fakulteta objavljuju svoje radove na maternjem jeziku.  

Русинистични стидиï = Ruthenian Studies (novi časopis koji izlazi od 2017. godine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu